MEDS GARDEN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.09.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
808.897,50€
Prispevek ESRR:
687.562,87€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.09.19
Project progress: 
100%
Budget: 
808897.50€
Prispevek ESRR: 
687562.87€

MEDS GARDEN

Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta in prispevek k specifičnemu programskemu cilju je bila razvita, ohranjena in privlačna kulturna krajina, kot inovativen učni in izkustveni turizem o avtohtonih rastlinah, lokalni kulinariki in izdelkih, severnega Jadrana. Cilj smo dosegli z vzpostavljenim čezmejnim sistemom upravljanja znanja, dediščine in trajnostnega vodenja mreže Mediteranskih vrtov severnega Jadrana pod skupno znamko.

Povzetek projekta: 

Kulturna krajina je pomemben del javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati priložnost za gospodarsko rast. Ni skrbnika, ki bi skrbel za ohranjanje pristne identitete regije in vzpostavil mediteransko rastlinstvo in kulinariko kot turistično zanimivost in glavni atribut privlačne regije. Skupni izziv programskega območja je preprečiti spreminjanje biotske raznolikosti regije, zmanjšati negativni vpliv masovnega turizma in poskrbeti za trajnostno ohranjanje dediščine povezane z užitno mediteransko floro. Splošni cilj projekta je biloa integracija avtohtonih mediteranskih rastlinskih kultur v trajnostni turistični razvoj, vključevanje ciljnih javnosti v sooblikovanje lastnega življenjskega prostora, ohranjanje in promoviranje visokokakovostne kulturne krajine. Glavna neposredna učinka projekta sta vzpostavitev 5ih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov. V okviru mediteranskih vrtov so se vzpostavili učni didaktični centri s ciljem ohranjanja biotske raznolikosti in premične kulturne dediščine severnega Jadrana, vpeljava novih veščin, znanj, širjenje odgovornega turizma ter obogatitev turistične ponudbe. Mediteranski vrtovi z učnimi centri so namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti - učnega turizma, je projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

Glavni rezultati: 

Rezultat projekta je dvig obiskov na območju, kot posledica čezmejnega sodelovanja in trajnostno povečanega turističnega povpraševanja.  Rezultat projekta je neposredno prispeval k programskemu kazalniku rezultata s povečanim številom obiskovalcev na čezmejnem območju, tako zaradi vsebine, zanimivosti in promocijskih aktivnosti Mediteranskih vrtov, kot tudi zaradi širšega vpliva projekta na prepoznavnost in privlačnost turistične destinacije. Dosežki projekta Mediteranski vrt so namenjeni vsem deležnikom, zato je rezultat viden tudi v pozitivnem vplivu na osveščenost in spremembo. Z razširitvijo znanj o avtohtoni kulturni krajini smo deležnikom odprli nove zaposlitvene možnosti in ohranili obstoječa zelena delovna mesta, še posebej na podeželju. Na območje smo pritegnili nov segment turistov in obiskovalcev, teh, ki verjamejo v odgovoren odnos do narave, občudujejo biotsko raznolikost, vrednotijo lokalne okuse in kulturno dediščino. Pomembno je trajnostno vzpostavljeno skrbništvo dediščine povezane z avtohtonimi rastlinami severnega Jadrana. Z aktivnim in strokovnim delovanjem Mediteranskih vrtov, mednarodnim povezovanjem z Alpskimi vrtovi in drugim smo dosegli širšo evropsko prepoznavnost.

Partner

Vodilni partner

Kmetijska zadruga Agraria KOPER, z.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

LIVE GREEN - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale

Pordenone
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MEDSGARDEN_SLO.pdf
( 520 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:06 )
MEDS GARDEN RollUpMEDS GARDEN RollUp
MEDS GARDEN - RollUp.pdf
( 653 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN FlyerMEDS GARDEN Flyer
MEDS GARDEN - Flyer.pdf
( 13 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN ReceptiMEDS GARDEN Recepti
MEDS GARDEN Rcettario - Recepti.pdf
( 7 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN - Vrt Purissima zloženkaMEDS GARDEN - Vrt Purissima zloženka
MEDS GARDEN - Vrt Purissima.pdf
( 14 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN - Katalog turističnega produktaMEDS GARDEN - Katalog turističnega produkta
MEDS GARDEN Catalouge of turistic product_compressed.pdf
( 12 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN - Učne izkušnjeMEDS GARDEN - Učne izkušnje
MEDS GARDEN Esperienze educative - Učne izkušnje_compressed.pdf
( 2 byta, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )
MEDS GARDEN - PriročnikMEDS GARDEN - Priročnik
MEDS GARDEN Manuale - Priročnik_compressed.pdf
( 7 bytov, published on 20 Junij, 2022 - 11:53 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni skupni cilj projekta in prispevek k specifičnemu programskemu cilju je razvita, ohranjena in privlačna kulturna krajina, kot inovativen učni turizem o avtohtonih rastlinah v lokalni kulinariki in izdelkih severnega Jadrana.  Cilj bo dosežen z vzpostavljenim čezmejnim sistemom upravljanja znanja, dediščine in trajnostnega vodenja mreže Mediteranskih vrtov severnega Jadrana pod skupno znamko.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Projektne aktivnosti se izvajajo večinoma po začrtanem planu. Ker je zima 2017/2018  trajala nekoliko dlje, se je zamaknila postavitev vrtov, saj naravni pogoji niso dopuščali zunanjih zemeljskih del. Urejanje vrtov je trenutno v teku in 20.6.2018 je planirana prva otvoritev Mediteranskega vrta v Kopru (Purisima). Italijanski partnerji pa bodo  otvoritev svojega prvega vrta izvedli 23.6.2018 v Italiji (Orto del Brenta).

Kontakti

Kmetijska zadruga Agraria KOPER, z.o.o.

00386 (0) 56630700
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
agraria.koper@kz-agraria.si
Pirnat Patricija
patricija.pirnat@kz-agraria.si

Mestna občina Koper

00386 (0) 56646254
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
ivana.strkalj@koper.si
Štrkalj Ivana
ivana.strkalj@koper.si

LIVE GREEN - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o.

00386 (0) 41526395
Krkavče 130A, 6274 Koper/Capodistria, Slovenija
info@live-green.si
Topolnik Denis
info@live-green.si

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE

0039 0415382142,
Corso del popolo 146C, 30172 Venezia, Italia
coordinamento@scformazione.org
Zonin Giovanni
Zonin.g@scformazione.org

GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

0039 041420349
Via Nazionale 57, 30034 Mira, Italia
centrostudi@olivotti.org
Pilotto Alvise
formazione@olivotti.org

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale

0039 0434361470
Viale de La Comina 25, 33170 Pordenone, Italia
evenerus@fondazioneosf.it
Venerus Eugenio
evenerus@fondazioneosf.it