Projektni dogodek - MEDS GARDEN - Kick off meeting

Dogodki

Sestanek v organizaciji vodilnega partnerja projekta KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper je potekal 20. in 21. 11. 2017 na idilični lokaciji v Kopru (Hiša Refoška, kulinarika & vino), ki je partnerjem projekta ponudila izjemno gostoljubje z izvrstno ponudbo domače kulinarike in vina. Integracija avtohtonega rastlinstva severnega Jadrana, kulturne dediščine in lokalnih izdelkov v zeleni turizem regije je namreč osnovni namen projekta.

Projekt Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete Regije - MEDS GARDEN je bil odobren v okviru javnega razpisa Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 in bo trajal od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019. V projektu zraven vodilnega partnerja KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper sodelujejo še partnerji: Mestna občina Koper, LIVE GREEN - CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o., SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE, GIUSEPPE OLIVOTTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale.

Glavni cilj projekta je razvita, ohranjena in privlačna kulturna krajina, kot inovativen učni in izkustveni turizem o avtohtonih rastlinah, lokalni kulinariki in izdelkih, severnega Jadrana z vzpostavljenim čezmejnim sistemom upravljanja znanja, dediščine in trajnostnega vodenja mreže Mediteranskih vrtov severnega Jadrana pod skupno znamko.

Tools