WASTE DESIGN - Vzpostavitev tretjega podzemnega ekološkega otoka v Postojni

Novice

V okviru projekta Waste design, katerega vodilni partner je Občina Postojna, le-ta pa ga izvaja v partnerstvu Komunale Izola, Isontina Ambiente in IUAV Venezia, sta se doslej v občini Postojna že vzpostavila dva podzemna ekološka otoka in sicer na lokaciji Volaričeve ulice ter Titove ceste. V tem tednu so se začela izvedbena dela za tretji podzemni ekološki otok,  ki se bo nahajal na Kosovelovi ulici v Postojni (pri Zelenem biseru oziroma krožišču, ki se stika na Tržaško cesto), na lokaciji dosedanjega ekološkega otoka. Na lokaciji bodo predvidoma v naslednjih treh tednih vzpostavljene tri podzemne zbiralnice (papir in karton, plastična in kovinska embalaža, steklene embalaža) ter nadzemne posode za oblačila in odpadno elektroniko. V času del so obstoječi zabojniki odstranjeni, uporabnike prosimo za razumevanje.

waste design.png
( 1 byte, published on 31 Januar, 2023 - 14:16 )
Tools