WASTE DESIGN - Prvi podzemni zbiralniki odpadkov v Postojni

Novice

V okviru projekta Waste design je Občina Postojna, ki je tudi vodilni partner v projektu, pridobila prva dva podzemna zbiralnika za ločeno zbiranje odpadkov in sicer na Titovi cesti pri pokopališču ter na Volaričevi ulici. V mesecu januarju bo Občina Postojna namestila podzemne zbiralnike še na ekološkem otoku na Tržaški cesti nasproti centra Mercator.

 

Ta teden je potekal priložnostni otvoritveni dogodek, ko so bili podzemni smetnjaki tudi uradno predani namenu, ključen pa je bil prikaz praznjenja tovrstnih zbiralnikov, ki so prvi v naši občini, le-tega je izvedlo podjetje Publikus. Prisotne je ob tem nagovoril župan Igor Marentič, vodja projekta Waste design na Občini Postojna Maja Piškur in pa predstavnica podjetja Publikus Darja Žužek.

 

Kot je bilo izpostavljeno v nagovorih, si Občina Postojna zelo prizadeva za izboljšave in trajnostne rešitve na področju upravljanja z odpadki. Ideja o projektu, ki je zaživel v lanskem letu in se njegovi rezultati sedaj tudi uspešno uresničujejo, sega sicer že v leto 2019. Gre za pomembno in sodobno rešitev, ki se uveljavlja tudi v drugih večjih mestih po Sloveniji. Namen projekta Waste design je namreč s pomočjo novih, zelenih tehnologij in posodobitve opreme izboljšati upravljanje z odpadki in hkrati ozavestiti občane ter tudi splošno javnost o pomembnosti ločevanja odpadkov in recikliranja. Projekt se izvaja v sklopu programa Interreg Italija-Slovenija, Občina Postojna je vodilni partner konzorcija štirih partnerjev (Javno komunalno podjetje Izola, Isontina ambiente in IUAV).  Projekt se bo zaključil marca 2023, do takrat bo v Postojni postavljena še nova urbana oprema iz recikliranega gradbenega materiala, katere prototip je izdelal projektni partner IUAV in Benetk.  

 

Na lokaciji Titove ceste in Volaričeve ulica lahko uporabniki oddajate mešano odpadno embalažo (rumen zbiralnik), papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo (moder zbiralnik) in stekleno embalažo (zelen zbiralnik). Na lokaciji Volaričeve ulice so dodatno nameščeni tudi zbiralniki za odpadna oblačila in tekstil, drobno odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadno jedilno olje. Oddajanje odpadkov v zbiralnike je enostavno. Odpadek oddate tako, da pritisnete na stopalko, ki se nahaja na spodnji desni strani posameznega zbiralnika, s tem odprete loputo zbiralnika, v katerega lahko nato odložite prinesene odpadke.

 

Podzemni zbiralniki imajo prostornino 3 oz. 5 m3, opremljeni so tudi s tehnologijo spremljanja in javljanja polnosti zbiralnikov. Gre za naprednejši sistem zbiranja komunalnih odpadkov tako iz funkcionalnega kot estetskega vidika. Podzemni zbiralniki na omenjenih lokacijah so namreč lično urejeni in umeščeni v okolje z namenom, da bi uredili nezgledno stanje dosedanjega odlaganja odpadkov, poleg tega pa se je s projektom prispevalo tudi k racionalizaciji delovnega procesa, torej zmanjšanju praznjenja in voženj kamionov.

 

Želimo si, da bi občani z odpadki ravnali odgovorno. Na tem mestu zato uporabnike vnovič pozivamo, da v zbiralnike oddajate zgolj odpadke, ki tja tudi sodijo in da ne odlagate ostalih odpadkov ob zbiralnike, saj na ta način povzročate nepotrebne dodatne stroške čiščenja in kazite podobo svojega kraja.

 

Občane pozivamo k odgovornemu odlaganju odpadkov, saj s tem izkazujemo skrb za urejenost in naše okolje.

1668695208737.jpeg
( 398 bytov, published on 23 December, 2022 - 11:23 )
IMG_4500.jpg
( 2 byta, published on 23 December, 2022 - 11:23 )
IMG_4485.jpg
( 2 byta, published on 23 December, 2022 - 11:23 )
Tools