TechMOlogy: Srednjeročna in dolgoročna analiza scenarijev

Novice

Glede na izzive, ki se v zadnjih letih pojavljajo na področju preobrazbe mobilnosti, je dobro poznati smer razvoja novih tehnologij – zlasti v proizvodnih podjetjih v sektorju mobilnosti, ki se pogosto srečujejo z dilemami, povezanimi s tehnologijami za razvoj proizvodnih procesov. Ta dokument je posebej namenjen vsem industrijskim partnerjem, ki jih bomo spoznali v okviru projekta TechMOlogy.

Ta dokument je zbirka znanja, ki je na voljo v spletnih virih, zbirkah podatkov o patentih ter drugem javno dostopnem besedilnem in video gradivu. Cilj dokumenta je obravnavati trende na področjih, ki vplivajo na razvoj podjetij v sektorju mobilnosti.

DA4.1_Scenario Analysis_SLO_publication.pdf
( 4 byti, published on 7 Februar, 2024 - 10:03 )
Tools