PROJEKT CB_WBL: DRUGO SKUPNO SREČANJE STROKOVNJAKOV DELOVNIH SKUPIN

Novice

Cilji projekta o čezmejni mobilnosti dijakov so vse bližji realizaciji. To je bil vtis udeležencev srečanja Interreg projekta CB_WBL, ki se osredotoča na širitev možnosti, ki jih imajo mladi pri opravljanju delovne prakse. V ta namen so udeleženci projekta podčrtali vlogo, ki jo lahko imajo izobraževalne ustanove, ki so že dobro povezane z lokalnimi podjetji. Ravno sodelovanje med šolami in podjetji je lahko ključnega pomena, da lahko mladi dijaki, ki se šele izobražujejo, spoznajo delovno okolje.

Spomladi smo že poročali o prvem srečanju delovnih skupin v okviru projekta “Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom” (akronim CB_WBL), odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020. V četrtek, 6.9.2018 so se strokovnjaki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učne mobilnosti dijakov in študentov z obeh strani meje znova srečali.

Približno 30 strokovnjakov je v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC, ki je del Šolskega centra Nova Gorica, sprva pregledalo dosežke prvih dveh delovnih skupin, ki sta zadolženi za izvedbo dveh primerjalnih analiz, kjer strokovnjaki ugotavljajo možnosti za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom v sosednji državi za dijake poklicnih in strokovnih šol z obeh strani meje. Prva skupina je izvedla analizo poklicnega in strokovnega izobraževanja med Slovenijo in Italijo ter zlasti značilnosti izobraževalnih programov z vidika umeščenosti na državno oz. lokalno raven. Oblikovali so rešitve na podlagi uporabe obstoječih evropskih inštrumentov (EQF, ECVET, EQAVET, Europass). Druga skupina pa je predstavila izsledke analize za oblikovanje enotnih postopkov organizacije učne mobilnosti, skupaj z zmanjševanjem administrativnih ovir ter usposabljanjem mentorjev.

Predstavitvam je sledilo porazdeljeno delo po skupinah, kjer so koordinatorji in strokovnjaki dodelali rezultate in izsledke ter prediskutirali morebitna neskladja. Pri temu je sodelovala tudi tretja delovna skupina, ki, na podlagi izsledkov prvih dveh delovnih skupin, načrtuje izdelavo inovativnih rešitev in orodij za interaktivno povezovanje podjetij in dijakov pa tudi učiteljev tutorjev in mentorjev v podjetjih na čezmejnem območju. Oblikovali bodo digitalno platformo za pridobitev informacij o sosednjem izobraževalnem sistemu in načinu izvedbe praktičnega usposabljanja ter spletno aplikacijo za spremljanje dijaka med samim opravljanjem praktičnega usposabljanja.

Kljub dolgemu poletju so partnerji projekta CB_WBL poskrbeli za nemoteno nadaljevanje projektnih aktivnosti. V kratkem bodo digitalno platformo v celoti zasnovali in ob koncu leta lansirali prvo različico, čemur bo sledilo sprotno testiranje platforme med ciljnimi skupinami.

Tools