Projekt CB_WBL: Delavnica o čezmejnem obraževanju in usposabljanju

Novice

S skupno čezmejno delavnico se je 6. marca 2018 zaključila v Vili Vipolže prva dejavnost usposabljanja projekta CB_WBL sofinanciranega znotraj programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 z naslovom »Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«.

Usposabljanje je bilo namenjeno šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela italijanskega in slovenskega dela programskega območja. Aktivnost, ki je obsegala tri dni, je udeležencem najprej nudila vpogled v izobraževalni sistem ter usposabljanje dijakov v podjetjih na sosednjem območju, nakar so bile na skupni delavnici poglobljene teme trga dela, še zlasti zaposlovanje diplomantov ter uporabe evropskih ogrodij in sistemov, kakršna sta EQF in ECVET, ki omogočata dialog ter lahko olajšata čezmejno sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

V teku dneva so se nato zvrstila pričevanja tako dijakov udeležencev učne mobilnosti kakor tudi podjetij, ki sprejemajo na praktično usposabljanje dijake tako s slovenske kot z italijanske strani.

Končno je bila delavnica priložnost za predstavitev predloga protokola o čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom. Dan se je zaključil z delom v treh tematskih skupinah: administrativna in institucionalna vprašanja, partnerstva in financiranje, kakovost v mobilnosti.

Usposabljanje se je zaključilo s polnim uspehom, saj je bilo z 28 upravičenci, ki so bili vključeni v celoten skupen program dosežen in presežen ciljni kazalnik.

Tools