PRIMIS - Zaščita jezikovnih manjšin v Deželi Veneto

Novice

Za Deželo Veneto je značilna prisotnost več manjšinskih jezikov predvsem zaradi geografskega položaja. Poleg italijanščine so uradno priznani še ladinski, kimbrijski in furlanski jezik. Do leta 2017 je bil prisoten tudi nemški jezik, ki se govori v Sappadi, ozemlje, ki je pozneje prešlo v Furlanijo - Julijsko krajino. Poleg zaščite teh skupnosti, Dežela Veneto predvideva tudi možnost financiranja za valorizacijo ostalih redno prijavljenih kulturnih združenj, iz drugih etničnih in jezikovnih skupnosti, ki so zgodovinsko prisotne v Benečiji.

Na nacionalni ravni, z okvirnim zakonom št. 482/1999, v skladu s 6. členom Ustave (zaščita zgodovinskih jezikovnih manjšin), je priznanih dvanajst zgodovinskih jezikovnih skupnosti. Vendar pa manjšinski jeziki, ki jih priznava isti nacionalni zakon, ne uživajo istega pomena: francoska manjšina v Dolini Aoste, nemška manjšina Južne Tirolske in slovenska manjšina v Furlaniji - Julijski krajini uživajo ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, podpisanih z nekaterimi sosednjimi državami.

Dežela Veneto, v drugem členu deželnega statuta priznava etnične in jezikovne skupnosti, ki so bile zgodovinsko prisotne v Benečiji. Z zakonom št. 73 iz leta 1994 je Dežela sprejela posebne predpise za spodbujanje etničnih in jezikovnih manjšin, ki predvideva financiranje predlogov za obnovo, ohranjanje in razvoj kulture in jezika. Predlagajo jih združenja in odbori, ki predstavljajo jezikovne skupnosti:

  • Zveza med Kulturnimi Združenji dolomitskih Ladincev Dežele Veneto;
  • Predstavni odbor kimbrijskih kulturnih društev Sedmih občin planote Asiago, trinajstih Občin Lessinie in območja Cansiglio;
  • Predstavni odbor furlanskih kulturnih združenj na območju Portogruaro;
  • redno sestavljene kulturne zveze etničnih in jezikovnih skupnosti, ki so bile zgodovinsko prisotne v Benečiji, drugačne od zgoraj navedenih in prevladujoče na določenem ozemlju.

Ista zakonodaja je predvidevala tudi ustanovitev Deželnega Inštituta za ladinsko kulturo. S podporo zakona št. 482/1999 je za zaščito, spodbujanje in krepitev posebnih jezikovnih, kulturnih in tradicionalnih posebnosti bil ustanovljen Inštitut Ladin De La Dolomites, s sedežem v Borca di Cadore, v korist ladinsko govorečih skupnosti, zgodovinsko prisotnih v dolinah zgornje pokrajine Belluno, vključenih v 34 občin območja Agordino, Zoldano, Cadore in Comelico ter Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” s sedežem v Colle Santa Lucia za severno območje pokrajine Belluno, za občine Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana in Colle Santa Lucia .

Predvideni ukrepi zakonodaje se lahko nanašajo na:

  • Zaščita, obnova, ohranjanje in izboljšanje zgodovinskih pričevanj, ki skupnosti vežejo na svoje ozemlje;
  • Zgodovinske in jezikovne raziskave, objava študij, raziskav in dokumentov, lokalnih kulturnih tečajev, izboljšanje jezika in toponomastike;
  • Vzpostavitev in valorizacija lokalnih muzejev ali kulturnih zavodov;
  • Organizacija prireditev za ozaveščanje in vrednotenje običajev, navad in tradicij skupnosti. 
Tools