PRIMIS - Obnova palače Gravisi-Buttorai v Kopru

Novice

Projekt

 

Vodilni partner, Italijanska Unija iz Kopra, bo lahko dve sedanji nepremičnini, v ulici Osvobodilne Fronte 6 in 8 v Kopru, in sicer palačo Gravisi-Buttorai, prenamenila v prvi interaktivni, digitalni muzej in italijanski multimedijski center (IMC).

Nepremičnina že nekaj časa ni v uporabi. Od palače ostane le zunanji obod, streha je porušena; načrtovana gradbena dela so usmerjena prav v njeno stabilizacijo in arhitekturno kvalifikacijo. S kulturnega vidika načrtovana dela predstavljajo dodano vrednost za zgodovinsko središče mesta.

Stavba bo popolnoma obnovljena in sanirana; palača Gravisi-Buttorai je med najboljšimi primeri baročne arhitekture v Kopru in zato je vpisana v register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo RS. Ta je ena od zadnjih stavb velike arhitekturne vrednosti v zgodovinskem središču mesta, ki potrebujejo popolno obnovo. Gradbena dela vključujejo obnovo desnega krila palače, na katerem je vrezan grb starodavne koprske plemiške družine Gravisi.

Predvidena dela vključujejo gradbena in obrtniška dela ter vgradnjo tehničnih napeljav. Vsa potrebna dela bodo izvedena z namenom prilagoditve najsodobnejšim standardom. Zagotovljena bo visoka kakovost - tudi estetska - nepremičnine in popolno upoštevanje vseh ukrepov v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine, skladno s konservatorskim načrtom. Obnova in dvig nepremičnine bosta stavbo izboljšala na tehnični, funkcionalni in estetski ravni. Tehnične posodobitve bodo prispevale k racionalizaciji uporabe prostorov, učinkovitosti porabe energije in trajnosti obratovalnih in vzdrževalnih stroškov. Stavba (muzej in upravni uradi) bo tudi v celoti dostopna obiskovalcem z motoričnimi in senzoričnimi primanjkljaji.

Obdržale se bodo sedanje nosilne stene in tudi obstoječe odprtine za vrata in okna. Predvidena je tudi delna sanacija originalnih slik in ometov. Višina zgodovinskih stavb se ne spreminja, vendar se ohranja v največji možni meri. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju okrasnih detajlov na kaminih in elementih vklesanih v kamen. Obnova zgodovinskih fasad je v skladu z direktivami ohranitvenega načrta.

Nepremičnina, ki se bo gradila, bo imela skupno 468,56 m2 neto površine. Pritličje (skupno 171,30 m2): atrij, stranišče, sanitarni objekt, garderoba, hodnik, dvigalo, muzej, podest in stopnišče in vrt (skupaj 35,50 m2). Prvo nadstropje (skupno 169,56 m2): stopnišče, muzej, upravni prostori: majhna kuhinja, hodnik, sanitarni objekt, dvigalo, balkon, tajništvo, skladišče, direktorjeva pisarna, pisarna s petimi delovnimi postajami, stopnišče. Drugo nadstropje (skupno 127,70 m2): stopnišče, skladišče, atrij, dvigalo (55,70 m2) in terasa (72,00 m2).

Italijanska Unija je pripravila potrebno dokumentacijo in odobritve za pridobitev gradbenega dovoljenja. V pripravi so postopki za razpis za obnovo in preureditev stavbe.

V skladu z nacionalno zakonodajo v palači trenutno potekajo arheološka izkopavanja (izvajalec je bil identificiran z javnim razpisom), saj je palača pod varstvom pravnega režima kulturne dediščine RS. Dela so se začela novembra 2019, konec pa je bil predviden za april 2020. Izkopavanja so bila pred tednom dni ustavljena zaradi epidemije COVID 19; nadaljevala se bodo takoj, ko bo epidemiološka izredna situacija končana. Dela arheoloških izkopavanj segajo po celotnem obodu stavbe in vrta.

Februarja 2020 je Italijanska Unija z javnim razpisom določila podjetje, ki bo skrbelo za zemeljska dela. Zemeljska dela vključujejo tovor in prevoz izkopanega materiala na pooblaščeno odlagališče v skladu z zakonom za arheološka dela. Dela se bodo končala maja 2020, če bo epidemiološko izredno stanje to dovolilo.

V drugi polovici leta 2020 se bo začela prenova palače in končala bo poleti-jeseni 2021.

Ko bodo dela končana, bo v palači svoje mesto našel Italijanski Multimedijski Center v Sloveniji (IMC), ki bo imel nove muzejske, didaktične in izobraževalne vsebine, ki bodo z najsodobnejšimi digitalnimi tehnologijami predstavljale in promovirale Italijansko avtohtono narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem. Ti posegi bodo zagotovili polno delovanje celotne palače Gravisi-Buttorai. IMC se bo vključil in povečal kulturno ponudbo območja ter poskrbel za njegovo krepitev v namene turizma in usposabljanja.

Končno, postavitev muzejskega centra bo izvedena leta 2021. Palača bo odprta do konca leta 2021.

 

Palača Gravisi-Buttorai v Kopru po obnovitvenimi deli: nekaj slik 

PRIMIS_gravisi_1_lavori_di_recupero.jpg

PRIMIS_gravisi_2_facciata_edificio.jpg

 

Obnova palače Gravisi-Buttorai v Kopru: arheološka izkopavanja. Vmesno poročilo arheologov: november 2019 - februar 2020

 

Dela na nepremičnini so se začela 22.11.2019. 

Najprej je bilo treba posekati in osdtraniti vegetacijo, saj je bila notranjost stavbe tako prekrita z rastlinjem, da je skoraj povsem ovirala gibanje. Dela so se nadaljevala z mehanskim čiščenjem površine (premikanjem ruševin stavbe, rušenjem dodanih stopnic) in nato z mehanskim izkopom zgornjih, novejših slojev.

Potrebno je še veliko dela, saj so globine do sterilne geološke baze velike. V bližnji stavbi je bilo mogoče sloje odstraniti samo ročno.

Da bi izkopani sloji podrobneje dokumentirali, bo treba najprej zaključiti vsa dela, nato pa še podrobneje obdelati in dokumentirati vse najdbe.

Prvi rezultati kažejo, da v zgornjem delu gre za sodobnejše sloje, ki jih po dosedanjih najdbah ne bi bilo mogoče postaviti pred 16. stoletjem. Poleg tega je količina najdb razmeroma majhna za urbani prostor. Že zdaj pa je mogoče prepoznati vsaj štiri faze sodobnega naseljevanja prostora, ki se odražajo predvsem v ostankih temeljev in sten. Številni sledovi novejših posegov se še vedno skrivajo v stenah, ki tvorijo sedanji obod stavbe.

Vendar pa je bila pod moderno fazo odkrita tudi starejša faza. Trenutno jo lahko razdelimo na dve podfazi; novejša kaže ostanke temelje sten, najstarejše stavbe so pa bile očitno narejene iz lesa. Od tega obdobja so ohranjene le značilne potopljene jame, ki kažejo na leseno konstrukcijo. V ustreznih slojih so našli ostanke vsaj dveh ognjišč, kar kaže na to, da so v teh strukturah očitno obstajala naselja. Najdb je malo, najbolj značilne so starodavna strešna dela (fragmenti strešnikov in opek), pa tudi več drobcev amfor.

Nadaljnje raziskave bodo pokazale ali zanikale možnost odkritja starodavnega pokopališča. Na to nakazujejo črte kamnitih temeljev, ki bi jih lahko intepretirali tudi kot ostanke grobnic in odkritje treh okostij.

 

Arheološka izkopavanja znotraj palače Gravisi-Buttorai v Kopru: nekaj slik

 

PRIMIS_Gravisi_foto1_0.png

Foto 1: Del izkopnega polja tretjine stavbe na zahodni strani.

Vidni so ostanki greznice 20. stoletja, pod ostanki starodavnih zidov pa nekaj nekoliko starejših modernih zidov.  

PRIMIS_Gravisi_foto2_0.png

Foto 2: Ostanki sodobnejše talne obloge znotraj bližnje stavbe.

Tla morda nakazujejo nekoliko drugačen (manjši) načrt prvotnega dela.

PRIMIS_Gravisi_foto3_0.png

Foto 3: Ostanki različnih faz modernih sten na jugovzhodni strani palače. 

 

 

PRIMIS_Gravisi_foto4.jpg PRIMIS_Gravisi_foto5_0.jpg PRIMIS_Gravisi_foto6_0.jpg
Foto 4: Okostje najstnika, morda 5.-7. stoletje.  Foto 5: Okostje odrasle osebe, morda ženska z glavnikom in orodjem, verjetno iz 5. do 7. stoletja. Foto 6: Okostje novorojenčka, morda 5.-7. stoletje. 

 

 

 

 

Tools