Predstavitev rezultatov projekta EDUKA2

Novice

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabita na predstavitev rezultatov projekta EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki bo v petek, 18. januarja 2019 ob 10.30 v predavalnici 2 (pritličje) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana. 

Na predstavitvi bodo sodelovale:

- dr. Zaira Vidau, ki bo predstavila projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja;

- doc. dr. Maja Mezgec, ki bo predstavila priročnik za priznavanje nazivov in poklicnih kvalifikacij;

- dr. Matejka Grgič, ki bo predstavila učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji;

- doc. dr. Sara Brezigar, ki bo predstavila  učno gradivo za vrtce in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Tools