Presentation of the project's EDUKA2 results

News

Inštitut za narodnostna vprašanja from Ljubljana and Filozofska fakulteta Univerze Ljubljana are organising the presentation of the project's results on Friday, 18th January 2019 at 10.30 in the room 2 (ground floor) at Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana. 

Na predstavitvi bodo sodelovale:

- dr. Zaira Vidau, ki bo predstavila projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja;

- doc. dr. Maja Mezgec, ki bo predstavila priročnik za priznavanje nazivov in poklicnih kvalifikacij;

- dr. Matejka Grgič, ki bo predstavila učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji;

- doc. dr. Sara Brezigar, ki bo predstavila  učno gradivo za vrtce in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.