Objava strokovnega članka projektnega partnerja BioApp - NIC: From waste/residual marine biomass to active biopolymer-based packaging film materials for food industry applications – a review (20/11/2019)

Novice

Raziskovalci Kamijskega inštituta iz Odseka za katalizo in kemijsko reakcijsko inženirstvo, so objavili strokovni članek v reviji Physical Sciences Reviews, ki se osredotoča na trajnostne alternativne materiale plastiki. Odpadna / preostala morska biomasa predstavlja velik in potencialno premalo raziskan vir biopolimerov hitin / hitozan in alginat. Njihova izolacija in potencialna uporaba pri razvoju in proizvodnji embalaže za živila na biološki osnovi sta vse bolj privlačni zaradi nedavnega povečanja ozaveščenosti o plastičnem onesnaževanju. V skladu s tem je bil v članku podan pregled najnovejših raziskovalnih del, ki so zajele pot od virov biomase do izolacije in uporabe biopolimerov pri razvoju aktivnih (protimikrobnih / antioksidantnih) filmskih materialov, namenjenih za pakiranje živil. Pregledovanju novih okolju prijaznih izolacijskih postopkov je sledil obsežen pregled najnovejših publikacij, ki zajemajo filme na osnovi hitozana in alginata z vgrajenimi aktivnimi snovmi.

 Alginatni film z vgrajenim naravnim barvilom za živila Alginatni film z vgrajenim naravnim barvilom za živila
Alginate-based film with incorporated natural food dye.jpg
( 32 bytov, published on 21 Julij, 2020 - 12:30 )
Tools