Napredek projekta Nano-region pri aktivnostih izdelave Proof-of-Concept

Novice

Cilj projekta NANO-REGION, financiranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je povezati obstoječe nanotehnološke centre projektnega območja s potrebami industrijske skupnosti istega makroobmočja, opredeljenega v čezmejnem območju Jadrana, ki združuje severozahodno Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Za razvoj stikov s podjetji je projekt NANO-REGION razvil poseben namenski protokol, tako imenovani »Proof of Concept« ali dokaz pristopa. V okviru izvedbe Proof of Concept, v katerem raziskovalci in podjetja najprej skupaj opredelijo potrebo ali izziv iz proizvodnje, nato pa na tej podlagi preverijo izbrani pristop k reševanju z laboratorijskim delom s standardiziranimi metodami. Ob koncu je pripravljeno poročilo, ki pojasni, ali je bil izbrani pristop pravilen in lahko vodi k dokončni rešitvi opredeljenega problema.

Do danes je bilo prestreženih 18 podjetij, ki so oddala vlogo za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji. Trenutno so 4 vloge v ocenjevanju, 10 raziskav je v teku, 2 pa sta bili do zdaj uspešno zaključeni. Na koncu vsake je bilo pripravljeno Proof of Concept poročilo (PoC poročilo), ki vključuje izbran raziskovalni pristop, povzetek rezultatov, uporabljene metodologije in primere rešitev in rezultatov, ki jih je mogoče pridobiti z nadaljevanjem raziskovalnega dela v prihodnje.

Na ta način si prizadevamo za vzpostavitev dolgoročnih povezav med podjetji in znanostjo, ki prispevajo k uspehu prenosa tehnologij, obravnavajo tehnološke izzive in prispevajo k okoljskim.

Tools