NANO-REGION projekt na Meet in Italy 2019

Novice

V okviru »Meet in Italy for life science« je bil s strani projekta NANO-REGION, financiranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, predstavljen seminar z naslovom "Nanotehnologije v znanosti o življenju". Dogodek, ki je potekal 17. oktobra 2019, se je dotaknil štirih tem, ki so jih predstavili štirje govorci z Univerze v Trstu in Inštituta za materiale CNR - IOM: "Biomehanika za izbor oocitov v reproduktivnih tehnologijah« je predstavil L. Andolfi, "Kardiologija in inženiring lahko gresta z roko v roki" z O. Sbaizerom, "Histologija nanoindentacije" L. Casalisa in "Napredne tehnike SPM za diagnostiko na nanometru" pa je predstavil S. Prato. Predstavitvam je sledila razprava, ki sta jo vodila dr. Marco Lazzarino, predstavnik vodilnega partnerja projekta in Alessandra Magistrato. Dogodek, katerega del je bil je bil tudi seminar, organiziran v okviru projekta NANO-REGION, je glavni nacionalni dogodek za povezovanje in posodabljanje na področju znanosti o življenju. Predstavljena je bila dejavnost nekaterih znanstvenih partnerjev NANO-REGION mreže, saj dogodek in udeleženci predstavlja priložnost za vzpostavitev stika s podjetniško realnostjo, in tako dobro pot za nadaljnji razvoj našega projekta.

Tools