Na novinarski konferenci WALKofPEACE predstavili obnovljeno starodobno vojaško vozilo »Kadorna«

Novice

Na novinarski konferenci, ki je potekala tretjega septembra 2020 v Kobaridu, je v okviru projekta WALKofPEACE Posoški razvojni center predstavil zaključene investicije v Občini Kobarid, s poudarkom na obnovi starodobnega vojaškega vozila FIAT 15 TER in izgradnji mobilnega paviljona. Na konferenci so sodelovali tudi predstavniki Občine Kobarid, Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« in Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid. Udeleženci so se z obnovljeno »Kadorno« imeli moč popeljati po Kobaridu.

Na novinarski konferenci je mag. Almira Pirih iz Posoškega razvojnega centra povedala, da je starodobno vojaško vozilo FIAT 15 TER na ogled v novem paviljonu ob stavbi Gasilskega društva Kobarid že od sredine avgusta. Njegova obnova je skupaj z izgradnjo mobilnega paviljona znašala 58.000 evrov. Predstavila je tudi investicijo, ki poteka na italijanski vojaški kapeli na Planici, imenovani kapela Bes. Zaključek del je predviden do konca meseca septembra. Skupna vrednost investicij v Občini Kobarid tako znaša okoli 90.000,00 evrov, od tega bo 85 % sredstev povrnjenih iz projekta WALKofPEACE oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 % pa prispeva Občina Kobarid.

Poleg investicijskih del v obnovo objektov, spomenikov, muzejev, informacijskih središč s sodobnimi predstavitvami dediščine prve svetovne vojne, je Pirihova navedla, da potekajo tudi študijske dejavnosti, se pripravljajo nove razstave, baza padlih vojakov ter tematski kulturni in spominski dogodki. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine prve svetovne vojne pa se razvija čezmejna krovna destinacijska znamka Pot miru s smernicami za trženje ter postavlja nova spletna stran. Izpostavila je vrsto izobraževanj, namenjenih spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe, zlasti za osnovnošolce in srednješolce iz Zgornjega in Srednjega Posočja, za katere so že oblikovani individualni programi za oglede dediščine prve svetovne vojne v naravi.

Mag. Tadej Koren iz Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« je poudaril dolgoletno zavedanje o dediščini prve svetovne vojne v naravi. V okviru projekta WALKofPEACE, ki teče v sklopu programa Interreg V-A Italija – Slovenija 2014-2020, je izpostavil dobro sodelovanje z italijanskimi partnerji, s katerimi tečejo aktivnosti v nadgradnjo pohodniške poti. Slednja, ki bo potekala vse od Loga pod Mangartom do Trsta, bo po novem dolga 430 km. Ključno pri obnovi »Kadorne« kot tudi ostalih spomenikov, muzejev in drugih točk dediščine prve svetovne vojne je, da se takšne zgodbe zabeležijo in vplivajo na globlje zaznavanje dediščine.

Sodelovanje med različnimi subjekti v lokalnem okolju pozdravlja tudi župan Občine Kobarid Marko Matajurc, saj skupna prizadevanja in rezultati pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine prve svetovne vojne v občini. Povedal je, da bodo paviljon skupaj z vozilom prestavili na novo lokacijo ob izgradnji novega reševalnega centra v Kobaridu.

Sašo Rosič, predsednik Prostovoljnega Gasilskega društva Kobarid, je izpostavil, da je »Kadorna« ponos gasilcev. Prav tako je pojasnil, da brez finančnih sredstev iz projekta WALKofPEACE, vozila sami ne bi zmogli obnoviti, saj vsa sredstva namenjajo nujni gasilski opremi. Izpostavil je dobro sodelovanje z vsemi vpletenimi partnerji; Posoškim razvojnim centrom, kot vodilnim partnerjem projekta WALKofPEACE, Občino Kobarid, ki prispeva 15 % sredstev, podjetjem EKOEN AVTO, d.o.o., ter Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju«, kot strokovnim partnerjem projekta. Rosič je povedal, da je paviljon naletel na odobravanje gostov Kobarida. Njegova umeščenost v prostor pozitivno vpliva na izgled parka.

Foto_1.jpg
( 5 bytov, published on 15 September, 2020 - 09:29 )
Foto_2.JPG
( 1 byte, published on 15 September, 2020 - 09:29 )
Foto_3.jpg
( 4 byti, published on 15 September, 2020 - 09:29 )
Tools