EZTS GO je objavilo prvi razpis za Sklad za male projekte GO! 2025 - Razpis SPF GO! 2025 št. 1/2023

Novice

Sklad za male projekte GO! 2025 (na kratko SPF), ki ga financira Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, upravlja EZTS GO in je del specifičnega cilja PO 4.6: "Vloga trajnostne kulture in turizma pri razvoju gospodarstva, socialne vključenosti in socialnih inovacij". Gre za instrument, katerega glavni cilj je priprava čezmejnega območja za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025.

EZTS GO/GECT GO bo s skladom upravljal in letno (od leta 2023-2027 oziroma do porabe sredstev) pripravljal razpise za projekte manjših vrednosti, od 30.000 do 200.000 evrov, na katere se lahko prijavijo podjetja, združenja, občine in drugi potencialni partnerji s programskega čezmejnega območja. 

Prvi razpis Sklada za male projekte GO! 2025 (Razpis SPF GO! 2025 št. 1/2023) je zdaj na voljo na spletni strani EZTS-GO na tej povezavi.

Tools