Evropsko teritorialno sodelovanje za železniški prevoz: CROSSMOBY - zgled trajnosti in inovativnosti

Novice

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) se v Italiji uresničuje z 19 operativnimi programi, ki poleg ekonomske razsežnosti vloženih sredstev ponujajo tudi skupen zagon za vzpostavitev omrežij, razumevanje okoliščin in razvijanje rešitev v okviru dialoga med državami, območji, podjetji in institucijami, kar predstavlja bogastvo, ki ga gre spoznati in ovrednotiti. Na podlagi te predpostavke je nastala zamisel o pripravi poročil o evropskem teritorialnem sodelovanju, ki jih objavlja Agencija za teritorialno kohezijo, kar je priložnost za predstavitev dogajanja v sklopu projektov. 

Leto 2021 je bilo izbrano za evropsko leto železnic in projekt CROSSMOBY, sofinanciran s sredstvi Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, sodi med pet projektov, opisanih v Poročilu št. 2, ki jih je izbral urad št. 6 Sektorja za projekte in instrumente omenjene Agencije; poročilo je bilo objavljeno marca 2021, vsebine pa so se osredotočile na doprinos evropskega teritorialnega sodelovanja k razvoju železniškega prevoza kot trajnostne, inovativne in varne oblike potniške mobilnosti.

Aktivnosti v okviru sodelovanja se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer na treh ključnih področjih: čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje. V tem okviru so se iz naslova ETS financirali projekti, ki zajemajo različna področja železniškega prevoza, pri čemer so bile opredeljene rešitve za boljše upravljanje storitev. Projekti so zlasti:
-        določili pilotne aktivnosti za izboljšanje železniškega prevoza;
-        opredelili smernice in/ali akcijske načrte;
-        preučili in opredelili prenosljive elemente dobrih praks;
-        uvedli sistem usklajenih cen vozovnic;
-        izvedli ukrepe za vzpostavitev storitev, kot so avtomatizirana izposoja koles in/ali dodatne storitve, ki dopolnjujejo železniški potniški prevoz.

Projekt CROSSMOBY se ukvarja z izzivom trajnostne mobilnosti tako, da skuša doseči rezultate na dveh ravneh delovanja: na področju prevoznih storitev in pri načrtovanju mobilnosti. Zaradi izredno pomanjkljive ponudbe trajnostnega čezmejnega javnega prevoza na železniški povezavi Benetke - Trst - Ljubljana se je projekt CROSSMOBY osredotočil na ponovno regionalno načrtovanje prevoza na čezmejnem območju, pri čemer želi regijam in mestom omogočiti lažje sprejemanje in usklajevanje načrtov za trajnostno urbano mobilnost (SUMP). Med do zdaj doseženimi rezultati je večja ponudba povezav med obema državama, z vzpostavitvijo novih železniških storitev na progi Videm-Trst-Ljubljana. Poleg tega je bila vzpostavljena storitev trajnostnega prevoza med Slovenijo in Italijo. Predvidena sta dva vlaka, ki se ustavita na 8 postajah v Sloveniji in 6 v Italiji, prevažata pa lahko 276 potnikov in 30 koles. Od septembra 2018 do avgusta 2019 se je z vlaki CROSSMOBY peljalo skoraj 25.000 potnikov. 


Poročilo je na voljo v prilogi.

Progetti-CTE-sulla-mobiltà-su-ferro.pdf
( 3 byti, published on 2 April, 2021 - 08:56 )
Tools