ENGREEN – Skupni webinar 6 projektov s 3. prednostne osi: “Upravljanje, izboljšanje in ohranjanje ekosistemov in habitatov” z dne 10. junija 2022

Novice

Projekt ENGREEN je eden od šestih projektov, ki so 10. junija 2022 organizirali skupni webinar z naslovom "Upravljanje, krepitev in ohranjanje ekosistemov in habitatov", na katerem je svoje dosežke predstavilo 6 projektov s Prednostne osi 3 Programa Interreg V-A Italija Slovenija: Aquavitis, Bee diversity, Eko-smart, Engreen, Green Hull in Tretamara.

Projekt ENGREEN je predstavil dejavnosti, ki so se odvile v prid dosege glavnega cilja projekta: ohranitev oz. obnova življenjskega prostora za ogrožene živalske in rastlinske vrste na območjih, ki jih ENGREEN pokriva: Park Škocjanske jame in območja Natura 2000- Kras (SI3000276, SI5000023) v Sloveniji, Naravni rezervat Doline Glinščice, Območje Mulini di Stalis, Park rek Lemene in Reghena ter jezer Cinto in umetno nastalo mokrišče na območju bivše tovarne sladkorja (občina Ceggia) v Italiji.

Projekt je uspešno izvedel kar 19 investicij oz. pilotnih akcij v naravi: obnove kalov, ledenice, suhih zidov, brežin, popisi zavarovanih vrst, vezanih na zelene infrastrukture.

Pomemben del predstavljajo tudi dogodki za osveščanje javnosti. Organizirali smo številne vodene oglede zaščitenih območij, delavnice, izobraževanja , na katerih smo različne ciljne skupine seznanjali s problematiko in pomenom zelenih infrastruktur ter nanje vezanih živalskih in rastlinskih vrst.

Če želite pobližje spoznati ENGREEN in ostale projekte, ki so sodelovali na webinarju, vas vabimo, da si ogledate predstavitve in posnetek webinarja na naslednji povezavi:

SLOVENSKA VERZIJA: https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/news/eco-smart-200622-rezultati-spletne-konference-z-naslovom-upravljanje-krepitev

ITALIJANSKA VERZIJA: https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/eco-smart-200622-risultanze-della-conferenza-online-dal-titolo-gestione

Hvala!

Programma-progrma WEBINAR 10.6.2022Programma-progrma WEBINAR 10.6.2022
6 projects Webinar_programma_program_10_06_22.pdf
( 1 byte, published on 29 Junij, 2022 - 12:14 )
Presentazione-predstavitev ENGREEN 10.6.2022Presentazione-predstavitev ENGREEN 10.6.2022
webinar_10_06_22 ENGREEN.pdf
( 7 bytov, published on 29 Junij, 2022 - 12:14 )
Tools