CB_WBL: DIGITALNA PLATFORMA INPRAXI - KONTAKTNI SEMINAR V NOVI GORICI NA TEMO ČEZMEJNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRIVABIL PREKO 100 UDELEŽENCEV

Novice

Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov z obeh strani meje ter sočasno italijansko-slovensko sodelovanje podjetij in šol je vodilo projekta CB_WBL, odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020.

V pritličju Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Cankarjevi 8a v Novi Gorici, se je v četrtek 6.6.2019 odvil kontaktni seminar, ki je na enem mestu povezal vse, ki so del procesa praktičnega usposabljanja, torej dijake, delodajalce in koordinatorje mobilnosti. Preko 100 udeležencev je bilo priča predstavitvi nove digitalne platforme z imenom INPRAXI, ki na enem mestu združuje vse omenjene deležnike ter znatno olajša organizacijo čezmejnega usposabljanja.

Sodobni pristopi, ki jih omogočajo digitalna orodja, optimizirajo proces čezmejnega praktičnega usposabljanja oziroma mobilnosti. Platforma INPRAXI, kar je latinski izraz za besedno zvezo »v praksi«, predstavlja prvi korak v povezovanju vseh akterjev tako pomembnega spektra programov poklicnega izobraževanja – prakse oziroma praktičnega usposabljanja.

»Le zakaj ne bi dijak z ene strani meje poiskal prakso v podjetju na drugi strani? Vendar kako? Kakšna je vloga dijaka, kakšna koordinatorja, podjetja? Kako je z zavarovanjem, varnost pri delu?...« To so vprašanja na katere odgovore je projektna ekipa projekta CB_WBL raziskovala od oktobra 2017 – platforma INPRAXI kot enotno orodje predstavlja učinek projekta in stično točko čezmejnega povezovanja. Dijaki bodo z njeno uporabo lahko iz prve roke spoznali potencialne delodajalce, se z njimi povezali ter dobili odgovore na kakršna koli vprašanja, povezana s čezmejnim usposabljanjem. Podjetja oziroma delodajalci bodo z enostavnim klikom in predstavitvijo svoje dejavnosti na platformi omogočili potencialnim kandidatom možnosti in se povezali neposredno z njimi. Vse to pa pod budnim očesom koordinatorjev mobilnosti, ki bodo spoznali različne načine, kako lažje povezati dijake z delodajalci in organizirati čezmejno usposabljanje z delom.

Platforma INPRAXI, ki bo od 20. junija 2019 v celoti dostopna preko domene www.inpraxi.info, predstavlja možnost odskočne deske v poklicni svet, ki je pouk v učilnici ne more zagotoviti, saj poleg osvajanja strokovnih veščin nudijo tudi pridobivanje tako imenovanih mehkih kompetenc, ki jih bodo spremljale vse življenje. Mednarodno sodelovanje pa koristi tudi podjetjem, saj ta pridobijo nova znanja in ideje ter drugačen pogled na poslovanje, dijaki pa lahko v ekipo prinesejo še delček svoje kulture.

Tools