C3B: zaposlen novi podoktorski raziskovalec v podporo aktivnosti projekta, osredotočenega na biobanke

Novice

 V okviru projekta "Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank" (C3B), (program "INTERREG Italija-Slovenija", razpis 7/2019 - os 4, CUP: J95F19000490006), je vodilni partner Fondazione Italiana Fegato zaposlil podoktorskega raziskovalca z nalogo, da izvaja naslednje dejavnosti:

  • Zagon pilotnega projekta na osnovi biomarkerjev kroničnih jetrnih bolezni
  • Definicija SOP za zbiranje in uporabo vzorcev
  • Priprava dokumentacije, ki jo bo potrebno predložiti etični komisiji
  • Priprava protokolov in poročil
  • Zbiranje in analiza podatkov, ki bodo zbrani preko pridruženih centrov
  • Priprava informativnega gradiva

Za to nalogo je bil izbran dr. Matteo Nazzareno Barbaglia, diplomiran iz medicinske biotehnologije na Univerzi v Vzhodnem Piemontu/ Università del Piemonte Orientale ter medicinskih znanosti in biotehnologije na Univerzi v Vzhodnem Piemontu / Dottore di ricerca in Scienze Mediche e Biotecnologie Università del Piemonte Orientale,  pod vodstvom profesorja Maria Pirisija / Mario Pirisi (Laboratorij za interno medicino , oddelek za translacijsko medicino).

Z leti se je dr. Barbaglia osredotočil na področje translacijske medicine v hepatologiji. Med študijem je sodeloval pri različnih raziskovalnih projektih, ki so z uporabo tekoče biopsije raziskovali biomarkerje, ki so vpleteni v jetrnih bolezni in so potencialno povezani z razvojem hepatocelularnega karcinoma.

Od meseca marca 2022, ima dott. Barbaglia pri fundaciji FIF, vlogo podoktorskega raziskovalca v okviru projekta INTERREG Italija-Slovenija "Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank" (C3B).

Raziskovalne dejavnosti vključujejo pilotni projekt o biomarkerjih kroničnih jetrnih bolezni, oblikovanje standardiziranih operativnih postopkov za zbiranje in procesiranje bioloških vzorcev ter zbiranje in analizo teh v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi centri. Poleg tega pa  bo še sodeloval pri pripravi  informativnega gradiva.

 

Tools