ACQUAVITIS - Novi člani v ekipi projekta pri našem italijanskem partnerju Univerza CaFoscari iz Benetk!

Novice

V maju se je ekipi pridružil Mirco Peschiutta, novi mladi raziskovalec štipendist, ki se bo ukvarjal z izotopsko analizo padavin in vode, iz vzorcev tal in vinske trte poskusnih vinogradov.  Mirco sodeluje tudi v laboratorijskih dejavnostih, kot je razvoj kriogene ekstrakcijske linije za odvzem vode iz vzorcev tal v poskusnih vinogradih projekta Acquavitis (na fotografiji Mirco v laboratoriju).


V juliju pa je Maddalena Ammirati (na fotografiji s predstavitvijo v pisarni) predstavila  magistrsko delo iz okoljskih ved z naslovom »Uporaba izotopske hidrologije v vinogradništvu v okviru projekta Acquavitis« in bila nagrajena z najvišjo oceno in častjo. Maddalena je prva podiplomska študentka, ki je zaključila magistrsko nalogo v sklopu dejavnosti projekta Acquavitis.

Čestitke obema!
 

Tools