VISFRIM - Ureditev vodotoka Belške vode (Občina Postojna)

Dogodki

Občina Postojna je v okviru projekta VISFRIM, ki je sofinanciran s strani programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, v juniju začela urejati vodotok Belške vode.

Spomladi je bilo izvedeno javno naročilo, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. iz Sevnice. Tekom poletja bodo izvedena gradbena dela, s katerimi se bodo uredili večji propusti, dimenzionirani na stoletne vode, in utrdile brežine na približno 200 metrskem odseku struge. Z rekonstrukcijo struge želimo povečati pretok v strugi ob večjih nalivih in tako zmanjšati možnost pojavljanja poplav.

Gorvodni odsekGorvodni odsek
Image 1.jpg
( 207 bytov, published on 2 Avgust, 2021 - 08:17 )
Gradbiščna tablaGradbiščna tabla
Image 2.jpg
( 223 bytov, published on 2 Avgust, 2021 - 08:17 )
Tools