Projektni dogodek: tARTini Kick off meeting

Dogodki

25. oktobra 2017 je v Piranu potekalo začetno srečanje standardnega projekta z akronimom »tARTini« in naslovom Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija. Projekt je sofinanciran v okviru razpisa za standardne projekte št. 3/2016, ki ga je objavil Program Interreg V-A Italija-Slovenija.

Občina Piran je vodilni partner projekta. Projektno partnerstvo sestavljajo: Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (Piran), Festival Ljubljana (Ljubljana), Konservatorij glasbe Giuseppeja Tartinija (Trst), Izvršni sekretariat za srednjeevropske pobude (Trst) in Univerza v Padovi.

Projekt se ukvarja s kulturno dediščino obmejnega območja. Spodbuditi želi njeno ohranjanje in promocijo, zlasti v povezavi s slavnim skladateljem Giuseppejem Tartinijem, rojenim v Piranu leta 1692. Vzpostaviti želi tudi čezmejne poti trajnostnega kulturnega turizma.

Tools