Projektni dogodek - HARMO-DATA - Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 16.11.2017, je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje standardnega projekta HARMO-DATA "Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora", ki ga je organiziral vodilni partner Geodetski inštitut Slovenije. Namen tega projekta je izboljšanje usklajenosti prostorskih podatkov in sistema prostorskega upravljanja na čezmejnem projektnem območju Italije in Slovenije. Osemnajstmesečni Interreg projekt, sofinanciran v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, namerava okrepiti čezmejno institucionalno sodelovanje javnih ustanov ter ključnih akterjev s področja prostorskega načrtovanja. V ta namen bo izdelan skupni model prostorskega upravljanja, sestavljen iz skupne in prosto dostopne platforme za harmonizacijo čezmejnih prostorskih podatkov s področja infrastrukture, administrativnih enot, prostorskih načrtov, zemljiških katastrov in zemljepisnih imen. Prav tako bo s strani predstavnikov pristojnih javnih ustanov na območju Slovenije, Furlanije - Julijske krajine in Benečije  podpisan protokol čezmejnega prostorskega upravljanja. V drugem delu projekta bo izveden program usposabljanja za deležnike s področja prostorskega upravljanja.

Končni cilj projekta HARMO-DATA je vzpostaviti kakovostno in usklajeno čezmejno prostorsko načrtovanje in upravljanje. Za zagotovitev uspešnega prenosa modela bo platforma uporabljena tudi znotraj pilotnih občin v čezmejnem območju.

Srečanja so se udeležili številni predstavniki univerz, javnih institucij in privatnih podjetij obeh držav.

Tools