Projektni dogodek - CB_WBL - prvo srečanje strokovnjakov

Dogodki

V okviru projekta “Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom” (akronim CB_WBL), odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, je v četrtek 31. maja 2018 potekalo prvo srečanje strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učne mobilnosti dijakov in študentov. Srečanje se je v prijetnem vzdušju odvijalo v prostorih dijaškega doma v Trstu, kjer ima sedež Zadružni center za socialno dejavnost, ki je v okviru projekta, tudi vodilni partner.

Glavni namen srečanja, ki se ga je udeležilo približno 30 strokovnjakov z obeh strani meje, je bilo oblikovati tri delovne skupine in začrtati plan dela za izvedbo primerjalne analize o čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom oziroma o učni mobilnosti dijakov in študentov čezmejnega prostora. Na srečanju so se strokovnjaki, v prvem plenarnem delu,  sprva seznanili s samim projektom, dosedanjimi dosežki in izdelavo primerjalne analize. Drugi del srečanja je potekal z delom po skupinah. Strokovnjaki, razporejeni v dve delovni skupini so s pomočjo koordinatorjev sprva opredelili delovni proces in se dogovorili o ključnih zadevah ter časovnem okviru izdelave primerjalne analize.

Prva skupina je zadolžena za oblikovanje konkretnih rešitev, pričakovanih učnih izidov z uporabo obstoječih evropskih inštrumentov (EQF, ECVET, EQAVET, Europass), druga skupina za oblikovanje enotnih postopkov organizacije učne mobilnosti, skupaj z zmanjševanjem administrativnih ovir ter usposabljanjem mentorjev. V kratkem bo formirana še tretja skupina, ki bo na podlagi primerjalnih analiz prve in druge skupine, pripomogla k izdelavi rešitev in orodij s poudarkom na inovativnosti le teh. Končni rezultat dela delovnih skupin strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, bo zasnova digitalne spletne platforme za interaktivno povezovanje podjetij in dijakov pa tudi učiteljev tutorjev in mentorjev v podjetjih na čezmejnem območju.

Srečanje se je zaključilo s točno zastavljenimi cilji in načrtom dela. Strokovnjaki z italijanske in slovenske strani bodo po skupinah izvajali svoje delo do jeseni 2018. Potrebno bo sprotno usklajevanje in dobra koordinacija ter premagovanje jezikovnih ovir, za kar bodo poskrbeli člani partneriata projekta CB_WBL. Več o sami digitalni platformi in lansiranju le-te, pa boste lahko izvedeli v bodoče.

Tools