Projekt CB_WBL: Učenje o čezmejnem delu: prednosti za učence in podjetnike

Dogodki

Vrednotenje kakovostnih programov poklicnega izobraževanja, ki temeljijo na usposabljanju z delom, je lažje doseči s premišljenim sodelovanjem med šolami, poklicnimi centri, podjetji in gospodarstveniki na čezmejnem območju. Ta misel je bila izhodiščna točka tečaja »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, ki se je v četrtek, 15. novembra odvijal v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Novi Gorici v okviru Interreg projekta »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom« (CB_WBL).

Simpozija, na katerem so bili prisotni projektni partnerji iz Slovenije in Italije (Zadružni center za socialno dejavnost je nosilec projekta), se je udeležilo lepo število izvedencev, ki so zaposleni v ustanovah poklicnega in strokovnega izobraževanja oziroma na projektih za kakovostno izvajanje mednarodne učne mobilnosti. Po uvodni predstavitvi Branka Jazbeca (Zadružni center za socialno dejavnost), ki se je osredinjala na dosežene rezultate projekta »CB-WBL«, je Mojca Brus (Hidria d.o.o.) predstavila načine izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v slovenskem podjetju Hidria, ki deluje v proizvodnji industrijskih in avtomobilnskih sistemov in temu vidiku že od nekdaj posveča veliko mero pozornosti.

Naposled sta Mitja Stefancic (Zadružni center za socialno dejavnost) in Vedran Jakačič (Center RS za poklicno izobraževanje) predstavila primerjavo o čezmejnem programu mehatronike: izsledke primerjave sta povezala s trenutnim stanjem strokovnih poklicev na delovnem trgu v Sloveniji. Teja Žagar (Center RS za poklicno izobraževanje) je predstvila izsledke raziskave o učni mobilnosti na čezmejnem območju med Slovenijo in severo-vzhodnimi italijanskimi deželami z vidika mentorstva dijakov, zagotavljanja kakovostnih učnih mest v podjetjih ter zavarovanja dijakov med mobilnostjo. Fabio Banali (izvedenec za program ASL na Liceju Bagatta v Desenzanu del Garda in referent Zveze industrijcev iz Verone) je ob koncu srečanja predstavil značilnosti italijanskega vsedržavnega programa »izmenjava šola-delo«, ki v nekaterih deželah, kot npr. v deželah Lombardija in Veneto, postaja strateškega pomena tako za dijake kot za podjetnike in industrijce. 

Udeleženci srečanja so soglašali z ugotovitvijo, da je lahko kakovostna izvedba čezmejnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja koristna predvsem za mlade, saj jim omogoča poleg osvajanja strokovnih veščin tudi pridobivanje tako imenovanih »mehkih kompetenc«, ki jim bodo v življenju vseskozi koristne. Niz tečajev v sklopu Interreg projekta »CB_WBL« se bo zaključuil 28. novembra s pomembnim dogodkom na lokaciji Castelvecchio v Zagraju. Možnost za prijavo je odprta prek elektronskega naslova katia@zadruge.it, dodatne informacije pa so na voljo na telefonski številki 349.6263006.

Tools