MUSE | WINTER SCHOOL: Seminar trajnostne mobilnosti

Dogodki

Letom 2020 se zaključuje projekt MUSE in zimska šola, ki jo je januarja v Bohinju organizirala tržaška univerza, katera je bila vsekakor dober način za pričetek zadnjega projektnega leta. Več intenzivnih predavateljev, institucionalnih predstavnikov in sektorskih strokovnjakov, se je srečalo v projektnem partnerstvu v teh dveh letih s ciljno usmerjenimi dejavnostmi in študijami med intenzivnim tridnevnim seminarjem o stikih s trajnostno mobilnostjo.

20200122-untitled-3734 (Piccola).jpg

Cilj projekta MUSE je spodbujanje in vključevanje energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij CO2 v čezmejnih lokalnih organih, ki načrtujejo strategije urbane in izvenmestne mobilnosti, v sodelovanju z univerzami, raziskovalnimi centri in izvajalci v italijansko-slovenskem sektorju. Seminar za zimsko šolo je bil načrtovan kot priložnost, da študentom in zainteresiranim deležnikom približa tehnična znanja strokovnjakov za mobilnost.

Program z 10 moduli so oblikovali italijanski in slovenski voditelji projektov partnerstva MUSE, ki ga podpira ALOT s.r.l., podjetje za tehnično podporo pri Univerzi vodilnih partnerjev v Trstu. Moduli, ki zdržijo vsak po uro in pol so obravnavali več tem v zvezi s trajnostno mobilnostjo v mestih, električno mobilnostjo, energijo in oskrbo z infrastrukturo in vozili

V Sredo 22. je z uvodom o mobilnosti in podnebnih spremembah Romeo Danielisa (Univerza v Trstu), pričel z "vročo" tema znanstvenega programa, ki jo je omenil Maurizio Fermeglia, nekdanji rektor tržaške univerze, s svojo predstavitvijo poimenoval obnovljive vire in vodik: ključi za izogibanje "popolni nevihti" v drugem modulu, ki se nanaša na strategije in težave mobilnosti. Klemen Gostič (RRA LUR Ljubljana) je nato spregovoril o stanju in izkušnjah trajnostnega načrtovanja urbane mobilnosti na lokalni in regionalni ravni. Popoldne so zaključili s predavanji profesorja Petra Liparja (Univerza v Ljubljani) in Marca Giansoldatija (Univerza v Trstu) o potrebnih ukrepih za doseganje trajnostne mobilnosti v mestnih območjih in univerzah.

20200122-untitled-3694 (Piccola).jpg

Naslednji dan so bili udeleženci od 9. ure zjutraj vključeni v intervencije na področju mobilnosti kot jih nudijo storitve Jerneja Vozelj (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.) in Jerneja Zajeca (Nomago d.o.o.) glede izvedljivosti sistema delitve koles. Potem je Guido Piccoli iz podjetja ALOT S.r.l. (tehnična podpora pri projektu MUSE za Univerzo v Trstu) zaključil z uvedbo teme električne mobilnosti s poudarkom na oblikovanju EU projektov. Na koncu študijskega obiska je Mariangela Scorrano s tržaške univerze zaključila pregled električne mobilnosti s predstavitvijo metodologije vseh Stroškov lastništva, ki upošteva uporabnikov pogled na gospodarsko udobje električnih vozil. Zadnji modul dneva se je ukvarjal z vprašanjem energetskih sistemov, uvodoma Vanni Lughi (Univerza v Trstu) o verigi oskrbe z energijo in s predavanji Nicola Giarle in Sebastiano Cacciaguerra (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina) o načrtovanju energije učinkovitost regije.

Končne predstavitve seminarja v petek zjutraj so bile osredotočene na elektroenergetske sisteme. Alessandro Massi Pavan s tržaške univerze je predstavil temo električnih sistemov, ki poglabljajo prehod energije v obnovljive vire, ter vlogo fotovoltaike in shranjevanja električne energije. Neposredna povezava elektroenergetskih sistemov s trajnostno mobilnostjo, osrednja tema seminarja, je vodila Blaž Luina (Univerza v Ljubljani) s predstavitvijo o polnilnih postajah in mikrodrežah, ki sta analizirala študijo primera fotonapetostne polnilne postaje na Trstna univerza.

20200123-untitled-3816 (Piccola).jpg

Zimska šola se je zaključila z zadnjo predstavitvijo profesorja Vannija Lughija o povezanosti mobilnosti in energetskega sistema. Aktivna udeležba študentov v treh dneh seminarja je govornikom omogočila učinkovito poglabljanje teme trajnostne mobilnosti v vseh oblikah, toda resnična dodana vrednost te projektne pobude je bila plodna izmenjava idej zahvaljujoč medsebojni predlogi med predstavitvami in trenutki interakcije z govorci. Partnerstvo MUSE resnično upa, da bi lahko ta zimska šola še poglobila zanimanje sodelujočih učencev ki bi postali resnična gonilna sila napredka in trajnostnih sprememb.

 

flyerWinterSchool_agenda_FINAL.pdf
( 429 bytov, published on 21 Februar, 2020 - 12:38 )
Tools