MUSE | Izmenjava osebja @ Forni di Sotto & Tavagnacco (RAFVG)

Dogodki

Namen izmenjave osebja, ki ga je v okviru projekta MUSE organiziral PP2 AD FJK, je bil spoznavanje delovanja in dobrih praks občin Forni di Sotto in Tavagnacco pri pripravi in upravljanju inovativnih sistemov električne mobilnosti v javni rabi.

Predstavniki partnerjev so se srečali v Vidmu in se nato z zasebnim prevozom odpeljali do kraja Forni di Sotto, kjer je potekalo strokovno srečanje z županom Claudiom Coradazzijem in arhitektom Marcom Lenno, vodjo tehničnega urada, sektor za javne investicije, urbanizem, upravljanje prostora in vzdrževanje.

1.png

Gostitelja sta predstavila projekt, ki so ga prijavili leta 2011 na državni razpis za izvedbo projektov avtomatizirane izposoje koles s sistemom napajanja iz obnovljivih virov energije, zlasti iz solarnih nadstreškov (Ur. l. Serija Splošno št. 88 z dne 16. 4. 2010), ki ga je financiralo italijansko ministrstvo za okolje in varstvo prostora z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti.


2.png

V sistemu avtomatizirane izposoje koles »Bike sharing in obnovljivi viri« je za prebivalce in turiste na voljo 12 javnih koles s pomožnim električnim motorjem, to je inovativna storitev, ki ima naslednje značilnosti:

 • namenjena je prebivalcem in turistom za premike v urbanem okolju in na kolesarskih stezah, zlasti za spoznavanje turističnih in naravnih znamenitosti območja, saj se Forni di Sotto nahaja v Naravnem parku Furlanski Dolomiti, ki je vpisan v Unescov seznam svetovne dediščine;
 • uporabniki si lahko izposodijo kolo na eni postaji in jo po potrebi vrnejo na drugi postaji;
 • sistem upravljanja omogoča izposojo in vračanje koles z uporabo elektronskih kartic.

Podrobneje sistem zaznamujejo naslednji tehnični elementi:

 • 3 polnilne postaje z elegantno oblikovanimi nadstreški iz lepljenega lesa na različnih strateških lokacijah občinskega območja;
 • 3 sončne elektrarne, vgrajene v nadstreške, z 10 moduli po 180 W moči vsak.  Sistem je povezan z javnim električnim omrežjem, kar omogoča redno in neprekinjeno obratovanje;
 • 9 polnilnih stebričkov (3 za vsako polnilno postajo), vsak z dvema priključnima mestoma za kolesa. Na omenjenih stebričkih je omogočeno varno zaklepanje in odklepanje ter polnjenje koles.
 • 12 koles s pomožnim električnim motorjem, ki so primerna za gorske poti in enostavna za vzdrževanje. Vsako kolo je opremljeno z nikljevo baterijo, ki ob polnjenju na priključnih mestih zagotavlja avtonomnost vožnje približno 30 km.   Vgrajen je trofazni električni motor, polnjenje pa traja približno 4 ure;
 • 3 nepremični informacijski stebri (z navedbo koristnih številk, priporočenih poti, ustreznega načina uporabe sistema) z osvetljenim ozadjem in vgrajeno spletno kamero za varovanje postaj in terminala za prijavo in nadzor;
 • 100 personaliziranih elektronskih kartic (badge). Z uporabo elektronske kartice, ki jo uporabnik vstavi v stebriček, je na postajah mogoče odkleniti prvo razpoložljivo kolo. Če ni razpoložljivih koles, bo uporabnik v sistemu pridobil informacijo, kje se nahaja najbližja postaja s prostimi kolesi.

Inovativnost avtomatizirane izposoje koles je vezana tudi na upravljanje sistema, za katerega skrbijo na recepciji razpršenega hotela Dolomiti, kjer oddajajo tudi identifikacijske kartice, s katerimi lahko uporabniki dostopajo do storitve na vseh postajah v Občini Forni di Sotto.

Predstavnika občine sta odgovorila na vprašanja partnerjev in izpostavila potrebo po vložitvi dodatnih sredstev za izgradnjo zavarovane kolesarske steze, ki bo povezovala čezmejno območje s Cortino, kjer bodo leta 2026 potekale olimpijske igre.

Obisk se je nadaljeval v Občini Tavagnacco, kjer sta partnerje sprejela odbornica za energetiko Giulia del Fabbro in vodja sektorja za javne investicije arh. Francesco Marciano.

Storitev avtomatizirane izposoje avtomobilov in javnih polnilnih postaj, ki jo je vzpostavila Občina Tavagnacco, se izvaja na območju, ki se izrecno razlikuje od prejšnjega: gre za ravninsko in gosto poseljeno območje Občine Tavagnacco, ki jo sestavlja več urbanih naselij in zaselkov severno od Vidma.

Leta 2011 je Občina Tavagnacco sodelovala pri razpisu OP-ESRR 2007-2013 za izdelavo Načrta za trajnostni urbani razvoj (PISUS) in vzpostavila distribucijsko omrežje z 8 polnilnimi postajami za avtomatsko izposojo javnih električnih avtomobilov na območju občin Tavagnacco in Videm.

3.png

Občina Tavagnacco je postavila 4 polnilne postaje in nakupila dva električna avtomobila za izposojo, ki ju v glavnem uporabljajo uslužbenci občine.

Solarni nadstrešek ima vgrajeno moč 10,8 kW, sistem baterijskih akumulatorjev shranjuje do 10 kW, vsak polnilni stebriček pa zagotavlja maksimalno moč 22kW, ki v celoti pokriva potrebe polnjenja avtomobilov.

Izposoja električnih avtomobilov je torej neposredno prepletena z razvojem inovativnega pristopa skupne rabe in trajnostne mobilnosti. Sistem polnjenja električnih vozil je tehnološko napreden, enostaven in varen za uporabo. Ko se vozilo priklopi na polnilno postajo z ustreznim kablom in vtičnikom (tip 2 EU), se polnjenje samodejno aktivira. V nadzornem centru spremljajo stanje in delovanje infrastrukture v realnem času.

Električna vozila nudijo številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi, na primer:

 • cena električne energije je veliko nižja od cene tradicionalnih goriv (dizel, bencin), zato se z električnim avtomobilom ob enakih pogojih potroši za približno 60-70% manj kot z dizelskim avtomobilom. Povprečni strošek za napajanje električnega vozila je 2 centa za kilometer, za tradicionalno vozilo pa 12 centov za kilometer
 • Zmanjšajo se škodljivi izpusti, ki jih povzročajo tradicionalna vozila, in posledično negativni vplivi na okolje (manj smoga/hrupa, manj izpustov CO2).

Razpredelnica s stroški za povprečno prevoženo pot 2.000 km/leto.

Postavka

Tradicionalno vozilo

Električno vozilo

Zavarovanje

170,00 EUR

190,00 EUR

Vzdrževanje

300,00 EUR

ni na voljo

Gorivo

400,00 EUR

40,00 EUR

Letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu

125,00 EUR

0,00 EUR

Skupaj

995,00 EUR

230,00 EUR

4.png

5.png

Porabo električnega vozila, ki prevozi 11.000 km/leto, lahko ocenimo na približno 1.700 kWh/leto. Solarni nadstrešek, ki proizvaja 15.000 kWh/leto, v celoti pokrije potrebe štirih električnih polnilnih postaj, katerih skupna poraba je 6.800 kWh/leto (1.700x4), pri čemer so izpusti nični.

 

Podžupan Fabris, odbornica del Fabbro in arh. Marciano so nato z električnimi vozili Občine Tavagnacco udeležence prepeljali v interaktivni park, ki ga je postavil znanstveni muzej Immaginario scientifico iz Vidma, kjer so jim predstavili drug inovativen projekt občine, to je star obnovljen mlin, ki s proizvedeno hidroelektrično energijo napaja pet občinskih šolskih stavb.

 

6.png

Tools