Iskanje priložnosti za ribištvo, akvakulturo in kmetijstvo s čezmejnim sodelovanjem - FISH-AGRO TECH CBC

Dogodki

 V petek, 14. 9. 2018 je bila v okviru čezmejnega projekta Fish-Agro Tech CBCna Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, organizirana delavnica, katere so se udeležili ribiči in vsi ostali, ki jih zanima področje akvakulture.

Namen projekta je okrepiti sodelovanje ob slovensko-italijanski meji na področju ribištva, akvakulture in kmetijstva ter obenem identificirati priložnosti možnih tehnoloških rešitev s pristopom odprtih inovacij ter s pristopom t.i. CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Pri CLLD pristopu gre torej za osveščanje subjektov, ki delujejo na navedenih področjih na čezmejnem območju glede prepoznavanja in uporabe inovativnih rešitev, ki jih ponujajo znanstvene in tehnološke raziskave.

Projekt taja od 1.7.2017 in se bo izvajal do 31.12.2018 v okviru čezmejnega EU programa Interreg Italia-Slovenija, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner projekta je podjetje Aries iz Trsta, ostala dva projektna partnerja na italijanski strani sta še Area Science Park in GAL Carso – LAS Kras. Slovenski projektni partnerji pa so Tehnološki park Ljubljana, Primorska gospodarska zbornicain Nacionalni inštitut za biologijo. Lokalna akcijska skupina LAS Istre pa v projektu sodeluje kot pridruženi partner.

Vključena podjetja bodo imela celostno podporo partnerjev in strokovnjakov, od začetka pri prepoznavanju potreb po inovacijah kot tudi kasneje pri implementaciji ustreznih rešitev. Na ta način bodo postavljeni temelji za iskanje skupnih predlogov in inovativnih rešitev, ki jih bo mogoče prenesti na podjetja, ki delujejo na področju ribištva, akvakulture in kmetijstva. Poleg tega pa se bo spodbujalo čezmejno sodelovanje.

V sklopu projekta se trenutno izvaja faza raziskovanja potreb po tehnoloških in procesnih inovacijah podjetij s področja ribištva, akvakulture ter kmetijstva v Italiji in Sloveniji. Pričele so se tudi aktivnosti mapiranja priložnosti, ki jih ponujajo inovacije ter vrednotenje možnosti njihove  implementacije na že zaznanih potrebah podjetij. S temi aktivnostmi se stremi k čimprejšnji izdelavi čezmejnega intervencijskega načrta za potrebe po inovacijah in na ta način ponuditi izhodišča za načrtovanje nadaljnjih faz razvoja. Podjetja, ki sodelujejo v projektu imajo torej vso potrebno podporo s strani kompetentnih strokovnjakov. Dodano vrednost za čezmejno območje predstavlja tudi načrtovan nadaljnji razvoj skupnih čezmejnih aktivnosti in pilotnih projektov.

Tools