Delavnica projekta DIVA za MSP in KKI v Sloveniji

Dogodki

Slovenski partnerji  projekta DIVA so uspešno izvedli regionalno delavnico za promocijo sodelovanja med MSP in KKI za slovensko programsko območje. V uvodnem nagovoru so udeležence  –  teh se je na spletni povezavi nabralo čez petdeset -  pozdravili župan MO Nova Gorica, g. Klemen Miklavič, predstavnica SVRK, ga. Simona Hočevar in ga. Petra Kežman, vodja Sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi na MZZ. Udeležencem delavnice smo predstavili dosedanji potek in dosežke projekta DIVA, ter orisali prihodnje aktivnosti, predvsem pričakovani razpis za pilotne projekte, ki naj bi bil objavljen še pred koncem leta. V nadaljevanju so se udeleženci delavnice seznanili s konceptoma Art in Design thinkinga, ter konkretnimi primeri sodelovanja umetnikov pri inoviranju v industriji. V drugem delu delavnice pa so aktivno sodelovali pri praktičnem prikazu dela po metodi Value Proposition Canvas, ki je zajeta tudi v »Modelu sodelovanja DIVA«.

Dogodek je zaznamovala tudi uradna otvoritev slovenskega regionalnega DIVA vozlišča, ki ga predstavlja več lokacijsko ločenih enot: ekscenter Nova Gorica, Arctur Huture Space, GZS – kreativna soba, TPLJ – Creative factory, Ustvarjalna kamRRA in PTP – TočkaKREA.

Posnetek delavnice si lahko ogledate na https://youtu.be/31p8Hk4lfhQ

Tools