CROSSMOBY – JAVNI DOGODEK »TRAJNOSTNA MOBILNOST IN IZMENJAVA PODATKOV ZA IZBOLJŠANJE ČEZMEJNEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA. PRILOŽNOSTI IN RAZVOJNE PERSPEKTIVE OBMEJNIH OBMOČIJ«; ČETRTEK, 24. FEBRUARJA 2022, OD 9.30 DO 12. URE

Dogodki

Naslednji četrtek, 24. februarja 2022, se bo ob 9.30 uri pričel javni dogodek »Trajnostna mobilnost in izmenjava podatkov za izboljšanje čezmejnega javnega potniškega prometa. Priložnosti in razvojne perspektive obmejnih območij«, pripravljen v okviru strateškega projekta CROSSMOBY, financiranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Dogodek, ki ga organizira EZTS Euregio Senza Confini r.l. (partner projekta CROSSMOBY), se bo izvedel v obliki videokonference, ki bo potekala na platformi Zoom.

Za udeležbo na dogodku je potrebna REGISTACIJA

Srečanje se bo osredotočalo na vlogo zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij pri načrtovanju potovanj ter na pomembnost zagotavljanja razpoložljivih, dostopnih in interoperabilnih podatkov tudi na čezmejni ravni.

Prvi del dogodka bo priložnost za seznanitev s projektnimi izkušnjami Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine ter Dežele Emilije - Romanje pri razvoju informacijskih platform in dejavnosti, vezanih na področje infomobilnosti. Obravnavani bodo projekti CROSSMOBY (program Interreg Italija-Slovenija), prepAIR (program Life) in ICARUS (program Interreg Italija-Hrvaška).

Drugi del dogodka bo odprl predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in trajnostno mobilnost (MIMS), ki bo predstavil pregleden prikaz Delegirane uredbe št. 2017/1926 Komisije EU, v kateri so določene zahteve, ki jih je treba na evropski ravni izpolniti za zagotavljanje točnih in razpoložljivih storitev čezmejne multimodalne mobilnosti.

Predstavniki družbe 5T s.r.l., Ministrstva za Infrastrukturo Republike Slovenije ter Univerze v Mariboru bodo predstavili italijanski oziroma slovenski profil ter telematske platforme omrežja NeTEx (Network Timetable Exchange), evropskega standarda, ki ga Evropski odbor za standardizacijo (CEN) opredeljuje kot jezik, ki se uporablja za izmenjavo zbranih statičnih podatkov o lokalnem javnem prevozu.

Cilj tega srečanja je poudariti koristi vzpostavitve takšnega sistema in interoperabilnosti zbranih podatkov o javnem prevozu za čezmejno območje z vidika načrtovanja mobilnosti, krepitve povezljivosti in posledičnega evropskega teritorialnega sodelovanja.

Govorniki: Sandra Sodini, direktorica EZTS Euregio Senza Confini r.l, Francesco De Vito, Ministrstvo za infrastrukturo in trajnostno mobilnost (MIMS), Matej Vovk, Podsekretar Ministrstva za infrastrukturo - Republika Slovenija, Massimiliano Angelotti, Dežela Furlanija - Julijska krajina, Andrea Normanno, Dežela Emilija - Romanja, Fabrizio Arneodo in Danilo Botta, 5T s.r.l. – in house družba Dežele Piemont, mesta Torino in Metropolitanskega mesta Torino, Andrej Tibaut, Univerza v Mariboru, Riccardo Maratini, EZTS Euregio Senza Confini r.l.

Agenda evento pubblico CROSSMOBY 24/2/2022Agenda evento pubblico CROSSMOBY 24/2/2022
CROSSMOBY_Local Event_agenda_ITA.pdf
( 319 bytov, published on 22 Februar, 2022 - 16:49 )
Program javnega dogodka CROSSMOBY 24. 2. 2022Program javnega dogodka CROSSMOBY 24. 2. 2022
CROSSMOBY_Local Event_agenda_SLO.pdf
( 308 bytov, published on 22 Februar, 2022 - 17:00 )
Tools