C3B - BIOBANKE ZA ZNANSTVENE RAZISKOVANJA: VIDEMSKI POL, IZKUŠNJE V FURLANIJI IN USPEŠNI EVROPSKI MODELI

Dogodki

Namenjene organiziranemu zbiranju, ohranjanju in upravljanju biološkega materiala (in povezanih kliničnih podatkov) so danes Biobanke bistvena orodja za učinkovito podporo znanstvenim raziskavam in prispevku k napredku. Zato je potrebno te servisne enote vedno bolj organizirati v skladu z natančnimi postopki in strogimi merili kakovosti, da bi olajšali dejavnosti raziskovalcev in zagotovili maksimalno spoštovanje pravic udeleženih ljudi.  Ambiciozen projekt Biobank se oblikuje v znanstvenem središču v Vidmu pod okriljem Univerze iz Vidma, Univerzitetnega zdravstvenega centra Centralne Furlanije in Onkološkega referenčnega centra v Avianu. Dogodek, ki se je vršil v torek, 20. septembra, je pravzaprav začrtal svoje obrise in pripovedoval tudi o uspešnih modelih, ki so že utrjeni v Furlaniji in Evropi. Med najpomembnejšimi predlaganimi izkušnjami je projekt C3B (www.ita-slo.eu/c3b), ki ga financira program Interreg V-A Italija-Slovenija, z italijansko fundacijo za jetra Onlus kot vodilni partner, katerega namen je ustanoviti čezmejno Biobanko . Za javnost odprta konferenca, ki je potekala v seminarski sobi na Kolbejevem trgu, je bila priložnost za poglobljeno analizo in razpravo o široki paleti aktualnih tem, ki se vse bolj osredotočajo na »precizno medicino«.

ProgrammaProgramma
BIOBANCHE Programma.pdf
( 3 byti, published on 19 September, 2022 - 23:20 )
Tools