tARTini

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.08.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.286.926,00€
Prispevek ESRR:
1.093.887,10€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.08.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1286926.00€
Prispevek ESRR: 
1093887.10€

tARTini

Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Projekt "tARTini" je ohranjal, razvijal in promoviral kulturno dediščino Giuseppeja Tartinija.

Temeljni cilj projekta je bil omogočiti globalno dostopnost do njegove do sedaj razpršene umetniške, didaktične, filozofske in znanstvene dediščine v kombinaciji s teritorialnim trženjem turistične poti po krajih njegovega življenja kot gonilne sile turistične destinacije, ki bo lahko pritegnila dotok povečanega števila obiskovalcev v čezmejno območje med Piranom v Sloveniji in Padovo v Italiji.

Povzetek projekta: 

Tako kot že za časa velike turneje v 18. stoletju, lahko Giuseppe Tartini danes ponovno pritegne obiskovalce s svojim čarom v smislu dodane vrednosti in kot sistemski povezovalec kulturnega turizma v regiji Severnega Jadrana.

Njegova zapuščina je na voljo celotnemu svetu zahvaljujoč globalni dostopnosti večjezične spletne strani Discover Tartini (www.discovertartini.eu), kjer so objavljeni glasbeno-teoretični arhiv njegovih del ter krajevni in biografski vodnik po glasbeno-turistični poti Tartinijeve turneje in kjer lahko najmlajši v rubriki Tartini Junior spoznajo njegovo simpatičnost in glasbo.

 

Je rezultat projekta, poimenovanega tARTini (Turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini - Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija), ki ga je financirala Evropska unija v okviru programa INTERREG VA Slovenija - Italija 2014 - 2020, izvajali pa so ga partnerji s področja kulture in javni zavodi, z Občino Piran kot vodilnim partnerjem ter Skupnostjo Italijanov iz Pirana, Festivalom Ljubljana, Konservatorijem Giuseppe Tartini iz Trsta, Izvršnim sekretariatom Srednjeevropske pobude (SEP) ter Oddelkom za jezikoslovne in literarne vede Univerze v Padovi kot partnerji.

 

Giuseppe Tartini (Piran 1692 – Padova 1770) je bil fascinantna in eklektična osebnost; bil je prvi in najslavnejši violinist v Evropi svojega časa, eden najpomembnejših skladateljev v zgodovini svetovne glasbe in izjemen učitelj s pionirsko vizijo šolanja, ki bi bilo namenjeno učencem iz vse Evrope. Bil pa je tudi znanstvenik in tehnolog; objavil je pomembne znanstvene razprave o harmoniji in glasbeni teoriji, vključno s tisto o »tretjem tonu«, o kateri v fiziki zvoka še danes razpravljajo. Tartini je zaslužen za konstrukcijsko spremembo godalnega loka, ki je, skupaj z držo telesa pri igranju, za vselej spremenila zven in trajanje tona.

 

Spletna stran Discover Tartini je organsko spremenila odnos med Tartinijem in njegovim občinstvom, ki je bilo že tako zelo številčno po vsem svetu: ponovna aktualizacija inovativnega značaja njegovih del mu je povrnila vlogo velikega junaka evropskega razsvetljenstva, kakršen je bil že za časa življenja; učenjakom in izvajalcem je ponudila digitalni arhiv njegovih glasbeno-teoretičnih del in poznane pisemske korespondence, ki s številnimi možnostmi, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, olajša nove izvedbe in študije v Tartinijevem slogu; umestila je kraje med Piranom in Padovo, kjer je prebival, na zemljevid mojstrovin narave in človeškega uma, s katerimi se ponaša ta evropska regija.

Glavni rezultati: 

Rezultati projekta so spremenili dostopnost do Tartinijevih del v svetu.

»Discover Tartini« je znamka nove fizične in virtualne poti, ki strokovnjakom, navdušencem in turistom omogoča prost dostop do glasbene, literarne in razstavne dediščine, ki jo je na ogled ponudil projekt:

 

  1. večjezična spletna stran www.discovertartini.eu, ki jo podpira namenski strežnik, obiskovalce spremlja pri odkrivanju in raziskovanju Tartinija z digitalnim arhivom, iskalnikom glasbe, pisemsko korespondenco ter znanstvenimi in didaktičnimi spisi, vodičem po krajih, ki jih je zaznamoval Tartini in didaktično rubriko, namenjeno mladim;

 

  1. preurejena Casa Tartini (Tartinijeva hiša) v Piranu je postala večnamenski prostor za predstavitev njegove dediščine z novo multimedijsko razstavno potjo in s tem povezanimi aktivnostmi;

 

  1. »Tartini Route« povezuje Piran in Padovo, Trst in Ljubljano z novo čezmejno potjo v znamenju glasbenega turizma;

 

  1. skoraj dvajsetih glasbenih prireditev, izpeljanih v okviru projekta, vključno s prvimi izvedbami v moderni dobi, se je udeležilo na tisoče gledalcev. 47 koncertov in sonat Tartinija in njegovih učencev je sedaj na voljo prek kanala YouTube na spletni strani Discover Tartini;

 

  1. strani »Discover Tartini« sledi na Facebooku mreža skoraj devetstotih navdušencev iz 43 držav sveta.

Partner

Vodilni partner

Občina Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Festival Ljubljana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e letterari

Padova
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
TARTINI_SLO.pdf
( 436 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:22 )
Pridružitveni sporazum Discover Tartini - Signed.pdf
( 1 byte, published on 12 Februar, 2021 - 11:57 )
tARTini - D3_2_4 Policy Guidelines FINAL - Slovene version_fotofinal.pdf
( 1 byte, published on 10 Maj, 2021 - 14:57 )
Dodatek - Stanje v Piranu - FINAL SI.pdf
( 331 bytov, published on 10 Maj, 2021 - 14:57 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

 

Cilj projekta kulturnega turizma »tARTini« je bil ohranjati, vrednotiti, razvijati in promovirati kulturno dediščino skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija, rojenega v Piranu leta 1692, ki je bil v obdobju razsvetljenstva tudi znanstvenik, tehnolog in učitelj evropskega slovesa in dometa.

 

Glavni cilj je bil dosežen z izvedbo naslednjih posebnih ciljev:

 

  1. razvoj znamke DISCOVER TARTINI za novi čezmejni turistično-kulturni produkt, ki povezuje kraje, kjer je Tartini prebival in njegova dela, kot skupno dediščino čezmejnega območja, promovirano z desetine glasbenimi in zabavnimi prireditvami, med katerimi tudi s tremi večjimi koncerti v Ljubljani, Piranu in Trstu, ki so bili namenjeni za širšo javnost;

 

  1. izdelava spletne strani www.discovertartini.eu, ki strokovnjakom, navdušencem in turistom omogoča prost dostop do digitalnega arhiva in kataloga Tartinijeve glasbeno-literarne dediščine (pisemska korespondenca, znanstveni in didaktični spisi), iskalnik njegove glasbe, prvo univerzalno bibliografijo študij in esejistike o Tartinijevih delih, vodič po novih razstavnih poteh v Tartinijevi hiši v Piranu in Tartinijevi sobi z zapuščino velikega umetnika v Trstu, glasbeno-turistično pot po krajih, ki jih je zaznamoval Tartini, z njihovo ponudbo turističnih storitev, ter rubriko, poimenovano Tartini Junior, razdeljeno na dva medsebojno povezana dela za približanje piranskega mojstra mladim;

 

  1. zasnova čezmejne kulturno-turistične poti, poimenovane Tartini Route, ki povezuje kraje, kjer je bil Tartini rojen, kjer je ljubil, živel in delal, razpet med Piranom, Koprom, Benetkami in Padovo, v okviru evropskega kulturnega okolja mednarodnega Jadrana, ki zajema Ljubljano in Trst.

 

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

 

Projekt »tARTini« se je po treh podaljšanjih zaključil 31. avgusta 2020.

Kljub odpovedi programa dogodkov, ki je bil predviden ob 250. obletnici smrti velikega mojstra konec februarja 2020, zaradi izbruha epidemije koronavirusne bolezni COVID-19, so bile poglavitne aktivnosti uspešno zaključene.

 

Zlasti študijski obisk za specializirane novinarje, ki je bil prirejen konec januarja, je sprožil pravo medijsko kampanjo o liku Giuseppeja Tartinija in o rezultatih projekta na nacionalni ravni v Sloveniji in Italiji; med partnerji je bil sklenjen pridružitveni sporazum kot jamstvo za vzajemna nadaljnja prizadevanja za zagotovitev trajnosti in razvoja doseženih rezultatov; izdelane so bile smernice za okrepljeno politiko varstva in vrednotenja kulturne dediščine Giuseppeja Tartinija ter za poudarjanje njegovih del v turističnem razvoju čezmejnega območja.

 

Tako kot že med izvedbo projektnih aktivnosti, so medsebojne povezave vseh partnerjev z drugimi pobudami, ki jih izvajajo, izboljšale diseminacijo rezultatov.

Nova dostopnost Tartinijeve dediščine je omogočila organizacijo mednarodnih študijskih konferenc, ki so potekale v Trstu septembra 2019 kot projektni dogodek, nato pa še v Padovi oktobra in v Ljubljani novembra 2020.

Obiskanost Facebook strani Discover Tartini, ki je ob nekaterih priložnostih dosegla skoraj dvajset tisoč stikov, priča o nadaljnjih možnostih za vrednotenje rezultatov na dolgi rok, medtem ko nadaljnji obstoj spletne strani trenutno zagotavljajo partnerji na prostovoljni osnovi.

 

Opomba * – Aktivnosti, izvedene v času trajanja projekta

Arhitektura aktivnosti, namenjenih uresničitvi projektnih ciljev, je skladno s smernicama Programa predvidevala WP za upravljanje, enega za komunikacijo, dva WP za razvoj posebnih vsebin (WP 3.1 se osredotoča na prenovo in dostopnost Tartinijeve kulturne dediščine, WP 3.2 pa na turistično promocijo znamke Discover Tartini) ter WP4 za investicije v Tartinijevo hišo v Piranu.

 

WP za sporočanje je bil kraj za usklajevanje doseganja rezultatov projekta, namenjenih občinstvu, ter za njihovo promocijo na spletu. Komunikacijski načrt projekta je omogočil, da se znanstvene aktivnosti dopolnjuje s kulturnim ustvarjanjem s podobo turistične znamke Discover Tartini, ter da se tako okrepi vlogo vseh partnerjev pri organizaciji glasbenih, izobraževalnih, konferenčnih in sejemskih dogodkov zunaj področja programa, saj se je izkazalo, da je širši cilj programa globalne narave.

 

WP 3.1 z naslovom »Giuseppe Tartini in njegova dela« je obravnaval raziskovanje, urejanje in digitalizacijo Tartinijevih teoretičnih in glasbenih del ter biografskih virov, vključno z njegovimi obsežno korespondenco, ki je razpršena po številnih evropskih in drugih mestih. Zlasti Aktivnosti 1 in 2 v sklopu WP so se nanašale prav na raziskave, študijo in objavo Tartinijevih pisem v papirnati in digitalni obliki; Aktivnost 3, ustanovitev zvočnega arhiva Tartinijeve glasbe, obsega tudi cikel šestih koncertov Festivala »Il suono di Tartini«, izvedenega leta 2019, Aktivnost 4 pa njegovo digitalizacijo in nalaganje na spletno stran Discover Tartini na način, kot je bilo storjeno pri Aktivnosti 5 za biografske, teoretične, tehnične in glasbene vire.

Aktivnost 6 je nato omogočila organizacijo mednarodne konvencije, ki je potekala v Trstu septembra 2019. Zapisniki konvencije so v pripravi za objavo, in sicer z lastnimi sredstvi Konservatorija Giuseppe Tartini v Trstu, čigar strokovnjaki so pripravili tudi besedila za spletno stran Discover Tartini (Aktivnost 7).

 

»Giuseppe Tartini kot novi turistični in kulturni čezmejni proizvod« je ime WP 3.2, v okviru katerega se je razvilo novo znamko Discover Tartini (Aktivnost 9) in njegove politične smernice (Aktivnost 4), ter se je izvedlo številne promocijske dogodke in koncerte tako v Piranu kot v Ljubljani.

Aktivnost 1 je služila prepoznavanju, izdelavi in urejanju večplastne poti Tartini Route, pri tem so koristile izkušnje partnerjev, s katerimi so se seznanili na študijskem obisku v Salzburgu, Mozartovem mestu, januarja 2018 (aktivnost 2 - www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/progetto-tartini-visita-di-studio-salisburgo). Vezano na investicije za izredno vzdrževanje Tartinijeve hiše v Piranu, predvidenih v sklopu WP 4, se je izvedlo ureditev in novo multimedijsko postavitev notranje muzejske poti (Aktivnosti 3 in 11).

Kratek dokumentarec, dostopen na www.youtube.com/watch?v=hBSIrTk3TgE, priča o opravljenem delu.

Aktivnost 4 je služila razvoju Načrta čezmejnega razvoja za dolgoročno vrednotenje in ohranjanje Tartinijeve dediščine; pri njegovi pripravi smo si v zadnji fazi projekta pomagali z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri izvajanju Aktivnosti 5 – 6 – 8 – 10 znotraj tega WP, ki so vključevale delavnice usposabljanja, kulturne prireditve za otroke in mlade, sodelovanje na znanstvenem kongresu na Dunaju ter dva večja mednarodna sejma jeseni 2019 s turističnega področja v Londonu in Ljubljani. Druge novice so dostopne v glasilih v razdelku Dokumenti na naslovu www.ita-slo.eu/it/tartini?page=1.

V zvezi s formalizacijo »čezmejne mreže Tartini«, previdene v sklopu Aktivnosti 7, ki pa jo je preprečil izbruh epidemije, so partnerji maja 2020 podpisali Sporazum o pridružitvi,prav tako objavljen v razdelku Dokumenti, s katerim se zavezujejo, da bodo svoja sodelovanja razvijali v širšem okolju zavodov in podpornikov.

Kontakti

Občina Piran

00386 (0) 56710300
Tartinijev trg 2, 6320 Piran/Pirano, Slovenija
jasna.softic@piran.si
Softič Jasna
Jasna.softic@piran.si

Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

00386 (0) 56733090
Kajuhova ulica 12, 6330 Piran/Pirano, Slovenija
comunita.italiana@siol.net
Rojec Manuela
mrojec@gmail.com

Festival Ljubljana

00386 (0) 12416000
Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
program@ljubljanafestival.si
Ovčak Vesna
vesna.ovcak@ljubljanafestival.si

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

0039 0406724911
Via Carlo Ghega 12, 34132 Trieste, Italia
DIRETTORE.AMMINISTRATIVO@CONTS.IT
Gabrielli Francesco
DIRETTORE.AMMINISTRATIVO@CONTS.IT

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

0039 0407786777
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italia
cei-es@legalmail.it
Poli Ugo
poli@cei.int

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e letterari

0039 0498274800
Piazzetta G. Folena 1, 35137 Padova, Italia
dipartimento.disll@pec.unipd.it
Durante Sergio
sergio.durante@unipd.it