ISE-EMH

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
28 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
882.351,00€
Prispevek ESRR:
749.998,34€

The project in numbers

Trajanje: 
28 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
882351.00€
Prispevek ESRR: 
749998.34€

ISE-EMH

Italijansko-slovenski ekosistem za elektronsko in mobilno zdravstvo
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj projekta je bil okrepiti čezmejno sodelovanje in prenos znanja na področju e-zdravja in mobilne telefonije (EMH). Sodelovanje in prenos znanja je omogočila vzpostavitev čezmejnega ekosistema EMH ki je omogočil skupen in sinergijski razvoj novih rešitev ter prenos znanja več deležnikov (podjetja, raziskovalni inštituti, zdravstvene ustanove itd.).

Povzetek projekta: 

Cilj ISE-EMH (angleško: italijansko-slovenski ekosistem za elektronsko in mobilno zdravje) je bil razširiti in izboljšati projekt e-zdravje in mobilno zdravje (EMH v angleščini, EMZ v slovenščini) ki je del projekta EcoSMART http ://ekosmart.net/it/about/. Vrednost projekta je 866 milijona evrov. Rezultati triletnega projekta ki se zaključi v 6 mesecih so že zelo očitni: porazdeljen ekosistem storitev sistemov in podatkov od katerih so nekateri odprti za integracijo ali uporabo v drugih sistemih poudarek je na storitvah EMH. S krepitvijo slovenske hrbtenice smo ekosistem EMH razširili z uporabo italijanskega strokovnega znanja na področju medicine in IKT ter s čezmejnim prenosom znanja ustvarili izboljšan ekosistem EMH ki je omogočil sodelovanje udeležencev v italijanski in slovenski regiji: Industrija doseganje dostopa do inovativnih rešitev razvitih v akademskem svetu ki jih lahko povežejo neposredno s partnerji iz akademskega sveta. Academia potrjevanje in izkoriščanje naprednih raziskav v proizvodnih okoljih. Pacienti ki jim omogočajo dostop do inovativnih zdravstvenih storitev in aplikacij ki so vedno na voljo nekatere brezplačne in nekatere komercialne. Bolnišnice z IKT ki jih povezuje s pacienti in jim omogoča dostop do podatkov o pacientih na varen in lahko dostopen način. Starejši sami doma ki omogočajo oskrbo na domu prek pomoči na daljavo. Ponudniki zdravstvenih storitev in razvijalci ki ponujajo enostavno uporabo in promocijo inovativnih rešitev neposredno povezovanje s končnimi uporabniki. Ekosistem je bil validiran s 6 aplikacijami znotraj razvitega ekosistema EMH.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati projekta so bili:  

1. Platforma, razvita za povezovanje izdelkov in storitev s hrbtenico ekosistema
2. Integracija in povezava obstoječih produktov storitev in sistemov preko platforme v celovit ekosistem 

1. Nov ekosistem za e-zdravje in mobilni telefon je olajšal integracijo slovenskih in italijanskih partnerjev tako pri razvoju kot pri komercializaciji in distribuciji razvitih sistemov. Osrednja komponenta ekosistema je platforma ki dobaviteljem omogoča enostavno dodajanje in integracijo storitev in izdelkov. Glavna prednost platforme je enostavna integracija in povezovanje sistemov različnih ponudnikov v boljše rešitve. Velika prednost platforme je dejstvo da se povezuje in išče potencialne partnerje na čezmejnem območju na podlagi naprednih funkcij iskanja in sistema priporočil ki predlaga kompatibilne izdelke/storitve za storitve in produkte ki jih ponuja partner drugi partnerji. Platforma podpira večjezičnost pri čemer vse storitve podpirajo vsaj angleščino slovenščino in italijanščino. Za lažjo in hitrejšo integracijo platforma podpira samodejno prevajanje.

2. Na začetku so partnerji platformi dodali svoje izdelke in storitve ter jih povezali s skupnimi izdelki. IJS je integriral pametno uro za starejše ki prepozna padce in omogoča druge funkcije ter tako zagotavlja boljšo oskrbo starejših boljšo kakovost življenja in zamudo pri selitvi v dom za ostarele za približno 3 leta. IJS ga je uvedel v slovenskih občinah predvsem v občinah ki mejijo na Italijo kjer italijanski upokojenci najdejo kakovostno oskrbo po dostopnih cenah in imajo tako prebivalci Slovenije pomemben vir financiranja. S čezmejno občino so že določeni dogovori.

Partner

Vodilni partner

Arctur Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.1

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Institut “Jožef Stefan”

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Polo Tecnologico Alto Adriatico

Pordenone
ITA

Projektni partner št.4

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

Robotina, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

ISE-EMH_poster_A3.pdf
( 935 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 12:16 )
ISE-EMH_rollup.pdf
( 727 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 12:16 )
Interreg_A4 brochure.pdf
( 605 bytov, published on 24 Junij, 2022 - 10:56 )
Interreg_depliant_10x21.pdf
( 481 bytov, published on 24 Junij, 2022 - 10:56 )
01 Interreg_ISE-EMH_newsletter SLO.pdf
( 1005 bytov, published on 8 September, 2023 - 12:12 )
02 Interreg_ISE-EMH_newsletter SLO.pdf
( 2 byta, published on 8 September, 2023 - 12:12 )
03 Interreg_ISE-EMH_newsletter SLO.pdf
( 1 byte, published on 8 September, 2023 - 12:12 )
04 Interreg_ISE-EMH_newsletter SLO.pdf
( 2 byta, published on 8 September, 2023 - 12:12 )

Cilji in aktivnosti

Cilji in aktivnosti projekta ISE-EMH

Splošni cilj projekta ISE-EMH (italijansko-slovenski e-zdravstveni ekosistem) je bil razširiti in izboljšati projekt e-zdravje (v angleščini EMH, v slovenščini EMZ) ki je del projekta EcoSMART http:/ /ekosmart.net/it/about/ . Vrednost slednjega projekta je bila 866 milijona evrov. Glavni rezultat projekta ISE-EMH je bila razširitev obstoječega porazdeljenega ekosistema mobilnih in e-zdravstvenih storitev sistemov in podatkov izboljšanje slovenske hrbtenice z novimi medicinskimi in IKT veščinami z uporabo čezmejnega prenosa znanja.

Deležniki ki so sodelovali pri ustvarjanju mobilnega in e-zdravstvenega ekosistema so bili:
(1) Industrija ki pridobi dostop do inovativnih rešitev razvitih v akademskih krogih ki jih lahko neposredno povežejo z akademskimi partnerji
(2) Akademsko okolje potrjevanje in izkoriščanje naprednih raziskav v proizvodnih okoljih.
(3) Pacienti ki jim omogočajo dostop do inovativnih zdravstvenih storitev in aplikacij ki so vedno na voljo nekatere brezplačne in nekatere komercialne.
(4) Bolnišnice ki imajo IKT dostop do podatkov o bolnikih na varen in lahko dostopen način.
(5) Ponudniki zdravstvenih storitev in razvijalci ki ponujajo enostavno uporabo in promocijo inovativnih rešitev neposredno povezovanje s končnimi uporabniki. Ekosistem je bil potrjen z najmanj 6 aplikacijami znotraj čezmejnega ekosistema EMH.

 

Komunikacijske dejavnosti

Glavni cilj komunikacijskega delovnega paketa ki ga je koordiniral POLO PN je bila široka promocija čezmejnega ekosistema EMH razvitega v Italiji in Sloveniji. To je bilo izvedeno v tesnem sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji.

Komunikacijske dejavnosti osredotočene na:
(1) spodbujanje podjetij (vključno z MSP) in raziskovalnih organizacij da svoje rešitve vključijo v ekosistem
(2) ozaveščati in spodbujati posameznike in društva k uporabi rešitve
(3) spodbujanje rešitev za ministrstva in druge odločevalce za razvoj strategij in politik
(4) spodbujati čezmejno sodelovanje in prenos znanja kot del sinergijskega razvoja novih rešitev.

Po zgoraj razloženih vložkih je projekt ISE-EMH organiziral različne dogodke delavnice individualna srečanja konference fokusne skupine in izobraževalne dejavnosti za uporabnike/operaterje skozi celotno življenjsko dobo projekta.

Znanstveni in strokovni prispevki so bili objavljeni za dogodke in za posvetovanje tako na spletu kot v papirni obliki kar zagotavlja spodbujanje raziskovalnih organizacij in podjetij k vključevanju v mrežo institucij transnacionalnega ekosistema EMH.

Posamezniki in širša javnost so bili o rezultatih projekta obveščeni preko družbenih omrežij spletne strani in medijskih prispevkov (lokalni, državni in mednarodni časopisi). Promocija odločevalcev in političnih voditeljev je bila predstavljena s predstavitvami rešitev ministrstev Državnega sveta RS lokalnih samouprav (občin, regij) itd. Promocija med podjetji in raziskovalci je bila dosežena s pobudami za povečanje sodelovanja med ključnimi akterji s čimer se spodbuja prenos znanja in inovativnih dejavnosti na področju elektro-mobilne in zdravstvene združljivosti. IJS je organiziral konferenco na kateri so številnim deležnikom predstavili rezultate projekta in platformo EMH.

Poleg tega je bilo v revijah Informative in Platinum med Italijo in Slovenijo objavljenih več člankov na temo razvitega ekosistema in z njim povezanih rešitev. Vsi projektni partnerji so aktivno sodelovali pri promociji in razširjanju.

 

Aplikacije ekosistema EMH
Skupno smo uresničili cilj delovnega paketa namenjen uporabi storitev IKT za kapitalizacijo rezultatov raziskav z namenom zagotavljanja inovativnih storitev aplikacij in izdelkov. Projektni partnerji so delali na specifičnih zdravstvenih področjih zlasti na onkologiji dermatologiji in oskrbi starejših.

Izvedene so bile tri aktivnosti ki so bile neposredno povezane s posameznim zdravstvenim sektorjem. Prva dejavnost je bila dermatologija kjer so sodelovali Burlo ARCTUR in IJS. Trenutno znanje aplikacije in podatki (na voljo partnerjem in partnerskim institucijam) so bili analizirani za njihovo vključitev v ekosistem. Naslednje aktivnosti so potekale v okviru sodelovanja med partnerji ki delajo na področju integracije.

Druga aktivnost je bila onkologija kjer je partner UNI-VE koordiniral in izvajal akcije v sodelovanju s partnerji ARCTUR ROBOTINA in IJS. Trenutno znanje aplikacije in podatki ki so na voljo partnerju UNI-VE in drugim partnerskim institucijam so bili analizirani z učinkovito integracijo le-teh v ekosistem. Partnerji so delali prav na integraciji identificiranih rešitev/storitev/podatkov v ekosistem EMH.

Cilj je bil vzpostaviti zbirke podatkov s podatki za identifikacijo kliničnih poti da bi zagotovili primere dobrih praks. V tretji dejavnosti pa je bilo interesno področje pomoč starejšim s storitvami oskrbe na daljavo. Pri tej aktivnosti je IJS v sodelovanju z Arcturjem in ROBOTINA razvil inteligentni sistem ki je sposoben prepoznati padce in zahtevati pomoč znotraj EMH.

 

Platforma ekosistema EMH
Cilj delovnega paketa ki je namenjen zagotavljanju podpore za razvoj podpornih storitev in orodij ekosistema EMH (trg aplikacij, storitev, podatkov in izdelkov, omrežnih orodij) je bil razvit zaradi prepoznavanja potreb in zahtev dinamike razvoja ekosistema in funkcionalnosti. testiranje.

V okviru projekta ISE-EMH smo obstoječe znanje nadgradili in prilagodili potrebam EMH na čezmejnem območju Italije in Slovenije. Med razvojem so partnerji gradili tudi na obstoječih odprtokodnih rešitvah in tako bistveno pospešili razvoj IKT podpornih orodij za EMH ekosistem.

Platforma ISE-EMH SI je temeljila na sistemu WSO2 (pogosto uporabljen v Evropski uniji) Presta shop za trg aplikacij in izdelkov Ckan za gostovanje podatkov in rešitev Sentilo. Delo v DP je bilo razdeljeno na tri aktivnosti. V prvi aktivnosti so partnerji opravili celovito analizo aplikacij in platform v domeni EMZ ter identificirali potrebe in zahteve. V drugi aktivnosti so načrtovali in implementirali predlagani ekosistem v sodelovanju med podjetji z izkušnjami pri projektiranju velikih sistemov in raziskovalnimi inštituti IJS z izkušnjami pri ustvarjanju EMH sistemov. Izvedba ekosistemskega testa je zagotovila kakovostno delovanje ekosistema in omogočila razvoj v skladu z zahtevami.

Za zagotavljanje delovanja ekosistema EMH je bilo temeljno sodelovanje med zasebnimi partnerji (ARCTUR, ROBOTINA) raziskovalnimi partnerji (IJS) ter ostalimi partnerji: BURLO in UNI-VE (predstavnik končnih uporabnikov ekosistema) ter POLO PN (ki ima dostop do podjetij, ki se zanimajo za uporabo ekosistema).

Kontakti

Arctur Računalniški inženiring d.o.o.

00386 5 302 90 70
Industrijska cesta 1A Kromberk 5000 Nova Gorica Slovenija
info@arctur.si
Martina Murovec
martina.murovec@arctur.si

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

0039 040 3785273
Via dell’Istria 65/1 34137 Trieste (TS) Italia
direzione.scientifica@burlo.trieste.it
Crovella Sergio
sergio.crovella@burlo.trieste.it

Institut “Jožef Stefan”

00386 1 477 3644
Jamova cesta 39 1000 Ljubljana Slovenija
info@ijs.si
Gams Matjaž
matjaz.gams@ijs.si

Polo Tecnologico Alto Adriatico

00390434 504413
Via Roveredo 20/B 33170 Pordenone (PN) Italia
direzione@poloaa.it
Santaliana Diego
diego.santaliana@poloaa.it

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 041 2348910
Via Torino 155 30172 Venezia (VE) Italia
ricerca.dsmn@unive.it
Rizzolio Flavio
flavio.rizzolio@unive.it

Robotina, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

00386 31 872 278
OIC - HRPELJE 38 6240 Hrpelje – Kozina Slovenija
info@robotina.si
Cuban Palčič Patricija
patricija.cubanpalcic@robotina.com