IMBI

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
837.111,08€
Prispevek ESRR:
711.544,40€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
837111.08€
Prispevek ESRR: 
711544.40€

IMBI

Diagnostika okužb sklepnih protez z inovativnimi metodami na osnovi bakteriofagov
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je vzpostavitev tesnega sodelovanja med partnerji projekta s ciljem razvitja hitrega, zanesljivega in specifičnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za odkrivanje in identifikacijo bakterij, ki povzročajo okužbe sklepne proteze. Hitra in zanesljiva diagnostika bo omogočila čim hitrejše specifično zdravljenje z antibiotiki.

Povzetek projekta: 

Bakterijska okužba spletne proteze je eden od najhujših zapletov sodobne artroplastike in zahteva odstranitev proteze in dolgotrajno zdravljenje z antibiotiki. Ker hitre in zanesljive diagnostične metode za diagnostiko okužbe sklepne proteze nimamo, bolnik bodisi ne prejme antibiotične terapije ali pa je le ta nespecifična.  Splošni cilj projekta je vzpostavitev tesnega sodelovanja med partnerji projekta s ciljem razvitja hitrega, zanesljivega in specifičnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za odkrivanje in identifikacijo bakterij, ki povzročajo okužbo spletnih protez. Hitra in zanesljiva diagnostika bo omogočila hitrejše specifično zdravljenje z antibiotiki.

Izoblikovan je bil inovativen diagnostični test na osnovi bakteriofagov za odkrivanje okužb sklepnih protez z bakterijami Staphylococcus. Vzpostavljena je bila mreža projektnih partnerjev, ki med seboj izmenjujejo znanje in širijo znanje o bakteriofagih na druge deležnike.

Pomemben dosežek projekta je sestava konzorcija strokovnjakov različnih kompetenc in združitev njihovega strokovnega znanja različnih in kompleksnih področij. Projekt je povezal vrhunske raziskovalne centre, bolnišnice in biotehnološka podjetja, tako na lokalnem, evropskem kot tudi svetovnem nivoju. S projektom so bila pridobljena dodatna znanja o bakteriofagih kar bo pripomoglo k njihovi bodoči uporabi v medicini.

Rezultati raziskav se lahko uporabijo v različnih oblikah in področjih medicine in v drugih zdravstvenih ustanovah predvsem v ortopedskih klinikah in travmatoloških centrih. Hitra in učinkovita diagnostika bakterij s pomočjo bakteriofagov bo možna tudi za odkrivanje drugih bakterijskih okužb ne le OSP, kar bo zmanjšalo uporabo antibiotikov. Prav tako se pridobljeno znanje o fagih lahko uporabi tudi v terapevtske namene. Vzpostavljena knjižnica bakterofagov se bo gradila še naprej z namenom postati referenčna točka in Center odličnosti v tem delu Evrope za raziskovanje in uporabo bakteriofagov v medicini.

Glavni rezultati: 

Najpomembnejši rezultat projekta je okrepljeno sodelovanje med klinikami, raziskovalnimi centri in malimi in srednje velikimi podjetji, ki se ukvarjajo z razvijanjem diagnostičnih metod na osnovi bakteriofagov in vzpostavitev čezmejnega javnega / zasebnega omrežja institucij, namenjenega razvoju in spodbujanju novih diagnostičnih orodij za odkrivanje in identifikacijo bakterijskih okužb.

Vzpostavljen je konzorcij partnerjev ki medsebojno sodeluje in širi znanje o bakteriofagih.

Izoblikovan diagnostični test na osnovi bakteriofagov je bil revidiran na 100 sonikatih.

Izmenjani in nabavljeni so bili številni bakteriofagi. Izbrane smo okarakterizirali, namnožili, pripravili DNK kasete in GFP, dizajnirali metodo za detekcijo bakterij, optimizirali pogoje testiranja in model diagnostičnega testa preizkusili na 278 sonikatih bolnikov iz OBV.

Vzpostavljena je knjižnica bakteriofagov.

Izbrani so bili bakteriofagi za pripravo cocktaila za detekcijo različnih bakterijskih vrst.

Preizkušene so bile 3 različne metode detekcije za zaznavanje hitrega pomnoževanja bakteriofagov.

Bakterijske okužbe niso problem le v ortopedski kirurgiji, ampak predstavljajo širši globalnem problemu zdravstvenega varstva. Inovativni diagnostični pristopi, razvit v tem projektu, je namenjen tudi drugim zdravstvenim ustanovam. Konzorcij partnerjev bo predstavljal trdno osnovo za nadaljnje sodelovanje v Centru odličnosti za raziskave in uporabo bakteriofagov v klinični praksi.

Partner

Vodilni partner

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

DOTT. DINO PALADIN

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

IMBI PosterIMBI Poster
IMBI POSTER.pdf
( 356 bytov, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI Objava ob Zaključku projektaIMBI Objava ob Zaključku projekta
IMBI Objava ob Zaključku projekta.pdf
( 2 byta, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI Objava v medijihIMBI Objava v medijih
IMBI 1. objava v Primorskih novicah.pdf
( 1 byte, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI objava v medijihIMBI objava v medijih
IMBI 2. objava v Primorskih novicah.pdf
( 6 bytov, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI EFORT PosterIMBI EFORT Poster
IMBI EFORT Poster.pdf
( 658 bytov, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI EFORT AbstraktIMBI EFORT Abstrakt
IMBI EFORT Abstrakt.pdf
( 160 bytov, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI objava v medijihIMBI objava v medijih
IMBI How can good viruses affect our health.pdf
( 2 byta, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )
IMBI NewsletterIMBI Newsletter
IMBI Newsletter.jpg
( 1 byte, published on 14 Julij, 2023 - 09:49 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA   

Sodelovanje: Splošni cilj projekta - vzpostavitev tesnega sodelovanja med partnerji projekta s ciljem razvitja hitrega, zanesljivega in specifičnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za odkrivanje in identifikacijo bakterij, ki povzročajo okužbe sklepne proteze. Hitra in zanesljiva diagnostika bo omogočila čim hitrejše specifično zdravljenje z antibiotiki.  Vzpostavljen je bil konzorcij partnerjev iz Slovenije in Italije, ki medsebojno sodeluje in širi znanje o bakteriofagih.

Preizkus testa: Razvoj validacije inovativnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za diagnostiko okužb sklepnih protez in identifikacijo bakterij ki jih povzročajo - Razvit diagnostični test in uspešno izveden test detekcije bakteriofagov preko sintetiziranih DNA barcod.  V raziskavo vključni klinični podatki za več kot 100 pacientov OBV

Mreža odličnosti: Na čezmejnem območju ustvariti mrežo odličnosti za raziskovanje in uporabo bakteriofagov v medicini in širše v naravoslovnih znanostih. Pridobljeni novi bakteriofagi in shranjeni v knjižnici bakteriofagov, ki se bo tudi po zaključku projekta gradila še naprej z namenom postati referenčna točka in Center odličnosti v tem delu Evrope za raziskovanje in uporabo bakteriofagov.

Kontakti

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 (0)31 617794
Jadranska cesta 31 6280 Ankaran Slovenija
valdoltra@ob-valdoltra.si
Andrej Coer
andrej.coer@ob-valdoltra.si

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

00386 1 4798584
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Slovenija
euprojekti@uni-lj.si
Podgornik Aleš
ales.podgornik@fkkt.uni-lj.si

JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

00386 41 246 774
Stegne 13/a 1000 Ljubljana Slovenija
info@jafral.com
Smrekar Franc
frenk.smrekar@jafral.com

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 040 3757384
Padriciano 99 34149 Trieste (TS) Italia
icgeb@icgeb.org
Marcello Alessandro
marcello@icgeb.org

DOTT. DINO PALADIN

0039 335 227073
Via A. Formis 8 35129 Padova (PD) Italia
amministrazione@dinopaladin.it
Paladin Dino
dinpalad@gmail.com