GreenHull

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
959.815,89€
Prispevek ESRR:
815.843,49€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
959815.89€
Prispevek ESRR: 
815843.49€

GreenHull

Zeleni tehnologiji za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je bil izboljšati varstvo okolja z razvojem treh inovativnih zelenih tehnologij (IZT) in rešitev za učinkovitejše čezmejno upravljanje (ČU) voda in nevarnih odpadkov.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta GreenHull je reševal problem onesnaženosti morja programskega območja (PRO) iz naslova čiščenja biološke obrasti s trupa ladij (BOTL), kar prispeva k boljši zmogljivosti plovil, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter manjšemu vnosu nevarnih snovi in tujerodnih vrst v lokalno okolje. Splošni cilj projekta je bil izboljšati varstvo okolja z razvojem treh inovativnih zelenih tehnologij (IZT) in rešitev za učinkovitejše čezmejno upravljanje (ČU) voda in nevarnih odpadkov. Poglavitna sprememba stanja na PRO je okrepljena inovativnost na področju zeleno-modrega gospodarstva in izboljšano ČU z vodami in nevarnimi odpadki BOTL. Doseženi rezultati projekta so bili: razvite in pilotno preizkušene 3 IZT za ekološko podvodno čiščenje trupa ladij in drugih potopljenih struktur (multisenzorsko robotsko plovilo, modularna čistilna naprava, čistilni sklop), smernice oblikovane na pravni in strokovni podlagi za razvoj in uporabo razvitih IZT ter razvoj modela upravljanja odpadkov BOTL. Rezultati projekta so koristni za podjetja, raziskovalno-izobraževalne inštitucije, lokalne skupnosti in akterje okoljske politike na PRO. Morje ne pozna meja, zato je bil pristop čezmejnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju nujen za zagotavljanje učinkovitejšega ČU voda in morskih odpadkov pri podvodnem čiščenju BOTL. IZT in oblikovane smernice predstavljajo edinstvene rešitve, saj ponujajo priložnosti za nadaljnji razvoj tehnologij čiščenja BOTL in oblikovanje politik na področju varovanja okolja, voda in upravljanja z odpadki na regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Partnerji so v sodelovanju s podizvajalci in ključnimi deležniki že tekom izvajanja aktivnosti iskali nove izzive in ustrezne razpise za bodoče projekte. S promocijo na dogodkih in v medijih smo izpostavili problematiko s področja BOTL in pritegnili k sodelovanju nove akterje na tem področju.

Glavni rezultati: 

Doseženi glavni rezultati projekta so bili: razvite in pilotno preizkušene 3 IZT za ekološko podvodno čiščenje trupa ladij in drugih potopljenih struktur (multisenzorsko robotsko plovilo, modularna čistilna naprava, čistilni sklop), smernice oblikovane na pravni in strokovni podlagi za razvoj in uporabo razvitih IZT ter razvoj modela upravljanja odpadkov BOTL. Rezultati projekta so koristni za podjetja, raziskovalno-izobraževalne inštitucije, lokalne skupnosti in akterje okoljske politike na programskem jeziku.

Partner

Vodilni partner

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Nacionalni inštitut za biologijo

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

Savinjska
SLO

Projektni partner št.3

CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

COMET S.C.R.L. Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia

Pordenone
ITA

Projektni dokumenti

Poster GreenHullPoster GreenHull
GreenHull_Poster.pdf
( 377 bytov, published on 24 September, 2020 - 16:38 )
GreenHull Newsletter n.1GreenHull Newsletter n.1
GreenHull_Newsletter_n1.pdf
( 4 byti, published on 26 Oktober, 2020 - 11:48 )
Brošura GreenHullBrošura GreenHull
GreenHull_Brochure.pdf
( 11 bytov, published on 19 Marec, 2021 - 23:22 )
Zaključna brošura GreenHullZaključna brošura GreenHull
Greenhull_brochure_versioneonline.pdf
( 1 byte, published on 17 Marec, 2023 - 15:49 )
Razvoj modela upravljanja z nevarnimi odpadkiRazvoj modela upravljanja z nevarnimi odpadki
Razvoj modela upravljanja z nevarnimi odpadki.pdf
( 2 byta, published on 22 September, 2023 - 13:29 )
Poročilo o dogodkih za informiranje in obveščanje o projektu, in sicer končne konference - Piran Poročilo o dogodkih za informiranje in obveščanje o projektu, in sicer končne konference - Piran
Poročilo o dogodkih za informiranje in obveščanje o projektu, in sicer končne konference - Piran .pdf
( 2 byta, published on 22 September, 2023 - 13:29 )
GreenHull Newsletter n.2GreenHull Newsletter n.2
GreenHull_Newsletter_n2.pdf
( 3 byti, published on 22 September, 2023 - 13:29 )
Objave v medijihObjave v medijih
Objave v medijih.pdf
( 56 bytov, published on 22 September, 2023 - 13:29 )

Cilji in aktivnosti

V projektu GreenHull smo projektni partnerji uspešno izvedli vse aktivnosti v skladu z načrtom iz projektne prijavnice. Aktivnosti smo izvajali v sklopu štirih delovnih sklopov, poleg Projektnega upravljanja (DS 1) in Komunikacije (DS 2), smo uspešno zaključili naloge še iz dveh delovnih sklopov izvajanja, in sicer DS 3.1 Razvoj inovativnih zelenih tehnologij in DS3.2 Uporaba inovativnih zelenih tehnologij.

V DS 3.1 smo najprej pri aktivnosti “Pravna podpora k razvoju inovativnih zelenih tehnologij” pregledali strokovno in znanstveno literaturo na področju razvoja inovativni zelenih tehnologij za čiščenje biološke obrasti  ter smernice in zahteve iz relevantne okoljske zakonodaje. Vse ugotovitve smo zbrali  v poročilu »Smernice in zahteve za razvoj zelenih tehnologij«, ki je služilo kot osnova za razvoj in uporabo inovativnih zelenih tehnologij v projektu GreenHull. V projektu smo tako lahko nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi razvoj inovativnih tehnologij in v obdobju trajanja projekta uspešno razvili i) podvodno multisenzorsko robotsko platformo s čistilnim sistemom za čiščenje biološke obrasti s trupa ladij ali drugih potopljenih struktur ter ii) modularno čistilno napravo za čiščenje odpadne morske vode preko več stopenj čiščenja, ki vodo očisti do te mere, da se lahko v skladu z zakonodajnimi določbami vrača nazaj v morje. Doseganje zakonodajno določenih meja posameznih okoljskih parametrov smo preverjali preko monitoringa morskega okolja in biološko-kemijskih analiz morske vode pred, med in po postopku podvodnega čiščenja biološke obrasti s trupa ladij in vzorcev odpadne vode, prečiščene v posamezni stopnji delovanja čistilne naprave. Pomembni dosežki projekta GreenHull so bili prikazani tudi v promocijskem video posnetku, v informativni oddaji RTV Slovenija ter drugih medijih.

V DS3.2 smo pri aktivnosti “Pravna podlaga za uporabo inovativnih zelenih tehnologij” pripravili Analizo in oceno tveganja za okolje, kjer smo navedli postopke za izvajanje podvodnega čiščenja biološke obrasti, opredelili vse pomembne fizikalne, kemijske in biološke okoljske parametre, ki jih je potrebno spremljati pred, med in po čiščenju ter podali napotke za upravljanje z nevarnimi odpadki, ki lahko nastanejo pri tovrstnem čiščenju. V sklopu aktivnosti “Razvoj modela sistema za upravljanje z nevarnimi morskimi odpadki nastalimi pri podvodnem čiščenju BOTL” smo proučili pravni okvir na področju varstva okolja, določbe direktive o vodah in zakonodajo o ravnanju z odpadki, ter pripravil okvirni načrt za ravnanje s tovrstnimi odpadki, ki vključuje faze zbiranja in skladiščenja, prevoza, odstranjevanja in morebitne predelave. V DS 3.2 smo opravili tudi številna testiranja razvitih zelenih tehnologij. Najprej je bila v fazi testne uporabe preverjena učinkovitost delovanja posameznega sklopa sistema za čiščenje, temu je sledila optimizacija razvitih tehnologij, katerih delovanje je bilo na koncu demonstrirano javnosti s strani projektnih partnerjev in sodelujočih podjetij na ladji Laho v Portorožu in na zaključnem dogodku na Morski biološki postaji v Piranu. Zaključna konferenca s številnimi vabljenimi govorci je bila snemana, ogled je možen na YouTube kanalu projekta GreenHull. Lepo vabljeni k ogledu!

 

TRENUTNO STANJE PROJEKTA

Začetek projekta: 1. 3. 2020

Zaključek projekta: 31. 08. 2022

Projekt GreenHull je uspešno realiziral vse načrtovane aktivnosti in dosegel vse zastavljene cilje. Dosežki so bili predstavljeni na javni zaljučni konferenci konec avgusta 2022 v Piranu, Slovenija.

Kontakti

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

00386 14773602
Jamova cesta 39 1000 Ljubljana Slovenija
info@mps.si
Puc Uroš
uros.puc@mps.si

Nacionalni inštitut za biologijo

00386 31 538 626
Večna pot 111 1000 Ljubljana Slovenija
tajnistvo@nib.si
Malačič Vlado
vlado.malacic@nib.si

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d.

00386 3 8994 682
Preloška cesta 1 3320 Velenje Slovenija
info@esotech.si
Sedlar Matej
matej.sedlar@esotech.si

CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia

0039041 2402511
Palazzo X Savii, S. Polo 19 30125 Venezia (VE) Italia
direzione@corila.it
Campostrini Pierpaolo
direzione@corila.it

COMET S.C.R.L. Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia

0039393 9108518
Via Roveredo 20/b 33170 Pordenone (PN) Italia
amministrazione@clustercomet.it
Zanelli Riccardo
riccardo.zanelli@clustercomet.it