CAB

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 02.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.306.082,72€
Prispevek ESRR:
1.110.170,31€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
02.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1306082.72€
Prispevek ESRR: 
1110170.31€

CAB

Čezmejni pospeševalnik podjetij za Strategije pametne specializacije
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi mo mi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Povzetek projekta: 

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) se spopada s skupnim izzivom programskega območja, ki zadeva potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav podjetjem s ciljem izboljšanja zmogljivosti inovacij na programskem območju - pri čemer se bo še posebno osredotočil na sektorje S3 - ter tako povečal skupno konkurenčnost in okrepil sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema. Cilj projekta CAB je ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati investiranje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. S projektom želimo dosečispremembo in sicer da bi več MSP izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za RR ter z novo storitvijo povečale obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni učinki projekta so 3:

 1. 6 čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij;
 2. sodelovanje MSP-jev z raziskovalnimi ustanovami in
 3. testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij.

Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij in MSP-jev v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacijo obstoje ih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CAB se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjofazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat je povečano sodelovanje med ključnimi akterji inovativnega ekosistema programskega območja (univerze, centri za raziskave in razvoj, podjetja, organizacije za podporo podjetjem v sektorjih, opredeljenih v treh regijah S3, FJK, Veneto, Slovenija) v obliki oblikovanja trajne čezmejne mreže, ki bo vzpostavila inovativne storitve za pospeševanje podjetništva CAB, namenjene MSP. Model, ki ga predlaga CAB, bo PP in drugim udeležencem programa ponudil možnost, da delujejo v sklopu skupnega medregijskega sistema za oblikovanje in razvoj podjetij z visoko dodano vrednostjo na tem območju. Sposobnost podjetij, da poslujejo v dveh jezikih, dveh kulturah in dveh poslovnih okoljih, predstavlja konkurenčno prednost, ki odpira razsežnosti ne le v smislu čezmejnega obsega, temve tudi v mednarodnem pogledu v sklopu EU in v svetovnem merilu. Skupne dejavnosti bodo omogočile utrditev sodelovanja med ključnimi subjekti v čezmejnem območju po eni strani, po drugi strani pa bodo ponudile nove možnosti za match making med mladimi podjetniki, vlagatelji in podjetji tako na medregijski ravni kot znotraj regije same. Drugi rezultat projekta je okrepljen razvoj proizvodnih sistemov, ki so značilni za programsko območje ter omogoča odkrivanje novih virov kot dodatek k državnim in regionalnim financiranjem, kakor tudi zasebnim vlaganjem. Izbor podjetij, ki bodo sodelovala pri projektnih dejavnostih, bo osredotočeno na produktivna podjetja, ki poslujejo v ključnih sektorjih, opredeljenih v 3 S3 (FJK: živilska industrija, strojna industrija in stanovanjski sistemi, pomorske tehnologije, pametno zdravje, kultura, ustvarjalnost in turizem; Veneto: pametna kmetijska živila, trajnostno naravnano življenje, pametna proizvodnja in ustvarjalne industrije; Slovenija: zdravo bivalno in delovno okolje, naravni in tradicionalni viri za prihodnost, industrija). Povezava s S3 zagotavlja konkuren no prednost za območje izvajanja programa ter tako povečuje razvoj produktivnih sistemov, ki so značilni za programsko območje ter omogova odkrivanje novih virov kot dodatek k državnim in regionalnim financiranjem, kakor tudi zasebnim vlaganjem.

Partner

Vodilni partner

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

Udine
ITA

Projektni partner št.1

ABC Accelerator, razvoj startupov in mladih podjetij

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Univerza v Trstu

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.6

SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.7

Gruppo Euris S.p.A.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CAB_SLO_1.pdf
( 504 byti, published on 29 Junij, 2018 - 16:36 )
1° CALL_selected startups.pdf
( 83 bytov, published on 14 September, 2018 - 10:14 )
CAB - knjizica-model pospesevanja.pdf
( 3 byti, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB - Posterji.pdf
( 3 byti, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB - R1 - Literature review.pdf
( 1 byte, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB - R2 - S3 Analysis.pdf
( 358 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB - R6 - Key factors.pdf
( 308 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB EXPO-motivation text- word invitation220719.pdf
( 309 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
Cab -promo-kuli.pdf
( 2 byta, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB_1_razpis.pdf
( 903 byti, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB_2_razpis.pdf
( 225 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB_onepager.pdf
( 535 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB_W_KIT.pdf
( 763 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB-demo_day_vabilo.pdf
( 1 byte, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB-letak-tisk.pdf
( 1 byte, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB-Mapa a4 v1.pdf
( 4 byti, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )
CAB-roll-up.pdf
( 8 bytov, published on 31 Januar, 2020 - 13:31 )

Cilji in aktivnosti

Projekt CAB Čezmejni pospeševalnik za podjetja je razvil in testiral program pospeševanja, s katerim so podjetja s programskega območja Italija-Slovenija postala bolj konkurenčna na mednarodnih trgih. Posebnost projekta CAB izhaja iz intuicije idejnih partnerjev - Friuli Innovazione (vodilni partner) in ABC Accelerator (pospeševalnik podjetij ekosistema Alpe Adria) - ki so specifike čezmejnega območja prepoznali kot osrednji element za razvoj orodij za pospeševanje startup podjetij in inovativnih MSP. Program za pospeševanje podjetij CAB je bil izveden tako, da je izkoristil posebnosti obeh trgov: Slovenije kot testnega trga in Italije kot trga za nadaljnjo širjenje poslovanja. Dodano vrednost predstavlja strateško partnerstvo, ki zajema glavne deležnike v čezmejnem ekosistemu za raziskave in inovacije ter dve inovativni podjetji (Euris spa in Smart d.o.o.).

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI IN REZULTATI

Zahvaljujoč partnerski mreži CAB so imela podjetja oz. koristniki programa za pospeševanje priložnost razviti mrežo sodelovanja z raziskovalnimi institucijami na čezmejnem območju in na koncu izboljšati lastne možnosti dostopa do globalnega trga. Doseženi glavni rezultati vključujejo:

 1. Objavo zbirke z rezultati raziskave o pospeševanju podjetij;
  https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/CAB%20-%20knjizica-model%20pospesevanja_0.pdf
 2. Razvoj poslovnega modela programa za pospeševanje CAB;
 3. Aktiviranje območnih točk CAB;
 4. Izbor 21 projektov/podjetij prek dveh javnih razpisov, objavljenih v IT in SLO;
  https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/CAB_1_razpis.pdf
  https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/CAB_2_razpis.pdf
 5. Razvoj čezmejne mreže mentorjev;
 6. Pilotno izvedbo novega programa za pospeševanje CAB, izvedenega v dveh testnih krogih: prvi za startup podjetja; drugi za inovativne projekte s strani MSP.
  https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/1%C2%B0%20CALL_selec...
 7. Izvedbo 57 čezmejnih dogodkov z denarjem še 6500 udeležencev.
 8. 1 čezmejni dogodek, imenovan CAB EXPO, na katerem je sodelovalo sto udeležencev, vključno s startupi, podjetji, vlagatelji, strokovnjaki in študenti.
  (https://www.youtube.com/watch?v=Cs13ZqmaCY4)

 

 

 

 

Doseženi rezultati predstavljajo konkretno podlago za nadaljnji razvoj čezmejnega programa za pospeševanje podjetij med Italijo in Slovenijo. Prihodnje izvedbe programa bodo lahko koristile naslednja sredstva: Preizkušeni model pospeševanja podjetij, ki je bil izveden v dveh različnih fazah z različnimi cilji in območji izvajanja (severovzhodna Italija in Slovenija); Čezmejna mreža mentorjev za prototipiranje storitev/izdelkov v Sloveniji in oblikovanje strategije za vstop na trg v Italiji; Uspešen model in mreža za sodelovanje.

Kontakti

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

0039 0432629911
Via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine, Italia
friulinnovazione@legalmail.it
Pozzar Francesca
francesca.pozzar@friulinnovazione.it

ABC Accelerator, razvoj startupov in mladih podjetij

00386 (0) 40456697
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@abc-accelerator.com
Bernard Grum
bernard@abc-accelerator.com

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
protocollo@pec.unive.it
Prof. Bagnoli Carlo
ricerca.managament@unive.it

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
raziskovalna.sluzba@fm-kp.si
Kosančič Mihaela
raziskovalna.sluzba@fm-kp.si

Univerza v Trstu

0039 0405582543
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
deams@pec.units.it
Tracogna Andrea
ANDREA.TRACOGNA@deams.units.it

Gospodarska zbornica Slovenije

00386 (0) 15898000
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana Slovenija
stasa.baloh-plahutnik@gzs.si
Staša Baloh Plahutnik
Stasa.baloh-plahtnik@gzs.si

SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi

00386 (0) 15611606
Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija
info@smart-com.si
Arso Savanovi
arso.savanovic@smart-com.si

Gruppo Euris S.p.A.

0039 04089801
Via Caboto 19/1, 34147 Trieste, Italia
gruppoeuris@legalmail.it
Federico Sita
federico.sita@euris.it

Novice

Dogodki
Feb 03 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020
Novice
Jan 29 2020

Strani