BEE-DIVERSITY

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
31 mesecev
Začetek: 01.02.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
695.650,00€
Prispevek ESRR:
591.302,50€

The project in numbers

Trajanje: 
31 mesecev
Start / End: 
01.02.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
695650.00€
Prispevek ESRR: 
591302.50€

BEE-DIVERSITY

Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Bee-diversity je ustvaril inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih ki je omogočil trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem je bil strukturiran v protokolih in v skupnem modelu prenosljivem v Evropi. Projekt prvič združuje spremljanje zdravstvenega stanja površin preko opraševalcev s procesom nabiranja setve in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin.

Povzetek projekta: 

Bee-diversity je ustvaril inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih ki je omogočil izboljšanje ter trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem je bil implementiran v 10 študijah primerov za skupno 8000 hektarov ki se razprostirajo med Italijo in Slovenijo s protokoli strukturiranja in skupnim modelom ki se lahko prenese v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Bee-diversity je prvič integriral spremljanje zdravstvenega stanja območij z opraševalci (čebelami) preko inovativnega IKT sistema in APP za zbiranje upravljanje in združevanje podatkov s postopkom zbiranja sejanja. in širjenje avtohtonih zelnatih rastlin. Delo je potekalo na območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov in družb za upravljanje ter deležnikov (kmetje, čebelarji, tehniki, itd.). Prek APP projekt na različne načine posreduje tehnične informacije strokovnjakom in splošne informacije za ozaveščanje prebivalstva. Poleg tega je Bee-diversity načrtoval dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja za podjetja zainteresirane strani in tehnike da bi razširjali in usposabljali uporabo ustvarjenih protokolov.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je uresničitev protokolov in sistema za inovativno upravljanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. Razvoj modela razvitega za integrirano upravljanje ekosistemov ki čebelarjem kmetom in zainteresiranim stranem omogoča razvoj okoljsko in ekonomsko trajnostnih metod. Ta sistem je bil implementiran v 10 študijah primerov za skupno 8000 hektarov ki se razprostirajo med Italijo in Slovenijo s protokoli strukturiranja in skupnim modelom ki se lahko prenese v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Bee-diversity je promoviral inovativen sistem za povezovanje panjev z uporabo programske opreme IKT za spodbujanje spremljanja kakovosti okolja in biotske raznovrstnosti preko čebel ki igrajo temeljno vlogo pri ohranjanju tako imenovane spontane flore prek inovativnega sistema IKT in APP za zbiranje upravljanje in združevanje podatkov s postopkom zbiranja sejanja in razširjanja avtohtonih zelnatih rastlin. Poleg tega je BEE-DIVERSITY deloval na območjih Natura 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov in družb za upravljanje ter deležnikov (kmetov, čebelarjev, tehnikov itd.) in prek APP je projekt na različne načine posredoval tehnične informacije insajderjem in splošne informacije za senzibilizacijo prebivalstva. Navsezadnje je projekt podpiral obnovo lokalne biotske raznovrstnosti rastlin in njeno pravilno upravljanje kar je zagotovilo boljšo zaščito ekosistemskih storitev ki se nahajajo na območjih z naravoslovno-okoljsko vrednostjo.

Partner

Vodilni partner

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario - Veneto Agricoltura

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Polo Tecnologico Alto Adriatico

Pordenone
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

Udine
ITA

Projektni partner št.3

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.4

Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

BEE-DIVERSITY_Poster_A3.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
BEE-DIVERSITY_Rollup.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
01 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 1 byte, published on 17 Maj, 2021 - 12:07 )
02 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 2 byta, published on 30 Junij, 2021 - 19:01 )
03 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
04 Interreg_BEEDIVERSITY_newsletter SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Depliant_10x21.pdf
( 926 bytov, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Leaflet_A4.pdf
( 4 byti, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Layman report.pdf
( 2 byta, published on 7 September, 2022 - 11:27 )
Handbook Best Practices.pdf
( 2 byta, published on 7 September, 2022 - 11:27 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj BEE-DIVERSITY je ustvariti inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v habitatih, ki je prvič združil spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev in protokolov kmetijskega upravljanja. Glavni rezultat je bil razvoj modela za integrirano upravljanje ekosistemov, ki čebelarjem, kmetom in zainteresiranim stranem omogoča razvoj okoljsko in ekonomsko trajnostnih metod gojenja. BEE-DIVERSITY je ustvaril tudi inovativen sistem za povezovanje panjev z uporabo programske opreme za spremljanje kakovosti okolja in biotske raznovrstnosti preko čebel, za zbiranje, upravljanje in združevanje podatkov. Panji so bili postavljeni na 15 študijskih območij, ki obsegajo 12.000 hektarjev, razporejenih med Italijo in Slovenijo. Poleg tega je BEE-DIVERSITY deloval v tesnem sodelovanju z deležniki (kmetje, čebelarji, tehniki itd.) in je prek APP posredoval tehnične informacije strokovnjakom in splošne informacije za ozaveščanje prebivalstva. Navsezadnje je projekt spodbujal obnovo lokalne biotske raznovrstnosti rastlin in njeno pravilno upravljanje, kar je zagotovilo boljšo zaščito ekosistemskih storitev na območjih omrežja Natura 2000.

Razvita je spletna aplikacija za daljinsko upravljanje elektronskih panjev in deljenje uporabnih podatkov za namene upravljanja. Spletna aplikacija omogoča ne samo interakcijo s podatki elektronskih panjev na daljavo (notranja in zunanja temperatura, teža, število letov), ​​temveč tudi njihovo integracijo s stacionarnimi podatki (kmetijska dela, trenutno cvetenje itd.) in stanjem zdravje in upravljanje čebelnjaka (zdravstvena obravnava, stanje družine).

Opravljene so bile natančne analize matric medu in cvetnega prahu za oceno zdravstvenega stanja okolja. Podrobneje je bila opravljena palinološka analiza za določitev gojenih botaničnih vrst ter iskani ostanki pesticidov in težkih kovin.

Izvedene so bile dobre prakse kmetijskega upravljanja, namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki zagotavljajo znake, ki omogočajo soobstoj med kmetijskimi praksami, preživetje žuželk opraševalcev in ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskega ekosistema.

Organizirani so bili tehnično-informativni seminarji, namenjeni deležnikom o problematiki biotske raznovrstnosti, povezane s čebelarstvom in inovativnim upravljanjem čebel in ekosistemov, ki so omogočili doseganje velikega števila ljudi in spodbudili razpravo (za posnetke glejte razdelek »dokumenti« ” ). Rezultati projekta so bili predstavljeni tudi na seminarjih.

Izdelani so bili znanstveni in informativni tehnični dokumenti, zlasti Layman Report strne glavne rezultate projekta. Dokumente lahko prenesete v razdelku »Dokumenti« na tej strani.

 

To je struktura, v katero je bil projekt razdeljen:

BEEDDIVERZITY - WP in DOSTAVLJIVOST ZA DEJAVNOSTI
Projekt je bil razvit skozi 3 sklope akcij (delovni paketi -WP) in komunikacijski del. Aktivnosti projekta, kot so jih predvidele posamezne akcijske skupine (WP), so navedene spodaj:

WP2 - KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
Gre za komunikacijske aktivnosti (Com) z ustvarjanjem in vodenjem socialnih računov (https://x.com/beediversity / https://www.facebook.com/interregbeediversity/), spleta ter promocijo projekta in z njim povezanih aktivnosti. in dogodki, izdelava in vodenje tehničnih in informativnih dogodkov:

Com 6 – Računi družbenih medijev
Com 2 - Oglaševalska akcija
Com 5 - Spletna stran
Com 1 – Dogodki 


WP3.1 - Preslikava in izdelava integriranega modela upravljanja
Aktivnosti (ATT) namenjene oblikovanju integriranega sistema upravljanja, ki združuje spoštovanje ekosistemov in ohranjanje biotske raznovrstnosti s kmetijskimi praksami in upravljanjem agroekosistemov. Ukrepi so vključevali začetno fazo zbiranja podatkov in študije, namenjene razvoju strategij upravljanja.

ATT6 - Vzpostavitev mreže in predhodna študija o obstoječih praksah za ohranjanje biotske raznovrstnosti
ATT7 - Akcijski načrt za stabilna travinja
ATT8 - Razvoj integriranega modela upravljanja ekosistema
ATT9 – Dobre prakse: razširjanje in usposabljanje o pomenu biotske raznovrstnosti za insajderji 

 

WP3.2 - Razvoj inovacij za biotsko raznovrstnost
Gre za najbolj inovativne aktivnosti projekta, ki vključujejo uporabo avtomatiziranega sistema za spremljanje parametrov panja, integriranega v spletno aplikacijo za njihov oddaljeni pregled in upravljanje. Nameščeni so bili elektronski panji in upravljan vmesnik z APP, izvedeni so bili testi delovanja in generiran model upravljanja panje-aplikacije, ki je lahko funkcionalen za uporabo z različnimi napravami za upravljanje ne le s strani čebelarjev, temveč tudi s strani subjektov, odgovornih za upravljanje. okolje

ATT10 - Razvoj inovativnega IKT sistema
ATT11 - Razvoj APP za zbiranje in upravljanje podatkov ter za razširjanje informacij deležnikom
ATT12 - Testiranje in fino prilagajanje modela upravljanja za ekonomsko vzdržnost in okolje dobrih praks za ohranjanje in spodbujanje biotske raznovrstnosti
ATT13 - Izmenjava in širjenje dobrih praks o izboljšanju biotske raznovrstnosti preko čebel 


WP3.3 - Trajnostni pilotni ukrepi za biotsko raznovrstnost
Aktivnosti, ki se izvajajo na terenu in vključujejo deležnike, so povezovalna točka med prejšnjima paketoma aktivnosti.

ATT14 - Postavitev panjev za spremljanje čebel
ATT15 - Pilotni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti s pomočjo opraševalci
ATT16 – Opredelitev priporočil za oblikovalce politik
ATT17 - Vključevanje javnih subjektov in upravljavcev v uporabo modela upravljanje in protokol za biotsko raznovrstnost.  

Omrežje Natura 2000, agrozootehnični sistemi in biotska raznovrstnost: 12 spletnih seminarjev o biotski raznovrstnosti in dobrih praksah v čebelarstvu in kmetijstvu
Oglejte si posnetke, izdelane za posamezne dogodke v italijanščini s podnapisi v slovenščini in angleščini. 

Oglejte si video posnetke zaključnega dogodka projekta BEE DIVERSITY s ciljem izboljšanja biotske raznovrstnosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem čebel, ki je potekal na demonstracijski kmetiji “ValleVecchia” – Observatory Room and Visitor Center – loc.Brussa – Caorle (VE) Italija.
ITALIJANSKO-SLOVENSKEGA
OGLEJTE SI VIDEO POVZETEK DNEVA

 

Kontakti

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario - Veneto Agricoltura

0039049 8293879
Viale dell'Università 14 35020 Legnaro (PD) Italia
info@venetoagricoltura.org
Furlan Lorenzo, D'Orazio Alessandra
lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org; ricerca@venetoagricoltura.org alessandra.dorazio@venetoagricoltura.org

Polo Tecnologico Alto Adriatico

00390434 504413
Via Roveredo 20/B 33170 Pordenone (PN) Italia
direzione@poloaa.it
Santaliana Diego
diego.santaliana@poloaa.it

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali

0039432558189
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
ricerca.di4a@uniud.it
Bovolenta Stefano
stefano.bovolenta@uniud.it

BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

00386 4 281 7239
Cesta Staneta Žagarja 37 4000 Kranj Slovenija
info@bsc-kranj.si
Cvenkel Helena
helena.cvenkel@bsc-kranj.si

Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

00386 13203374
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Slovenija
euprojekti@uni-lj.si
Božič Janko
janko.bozic@bf.uni-lj.si