TRANSGLIOMA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 30.11.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.302.252,49€
Prispevek ESRR:
1.106.914,62€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.09.17 to 30.11.20
Project progress: 
55%
Budget: 
1302252.49€
Prispevek ESRR: 
1106914.62€

TRANSGLIOMA

Nove terapije glioblastoma z uporabo cezmejne raziskovalne translacijske platforme
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Izbolj¡šano sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine, kot so raziskovalni inštituti, univerze in podjetja, da bi spodbudili prenos inovativnih biomedicinskih tehnik v onkologiji, zlasti za glioblastom, in večjo konkurenčnost na področju raziskav raka.

Povzetek projekta: 

Projekt obravnava izzive, opredeljene v Strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, opredeljene v Programu Italija-Slovenija in v prednostnih ciljih Strategije pametne specializacije na programskem območju. Splošni cilj je povečati sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine (raziskovalni ištituti, bolnišnice, univerze in podjetja) z namenom spodbujanja prenosa znanja v inovativnih biomedicinskih tehnologijah na področju raka možganov (glioblastom), in s ciljem večje konkurenčnosti raziskav na področju onkologije. Predvidena sprememba je kapitalizacija rezultatov prejšnjega projekta GLIOMA (2007-2013) z nadgradnjo preko validacije prognostične vrednosti odkritih bio-markerjev na večjem številu primerov in njihovo uporabo v fazi iskanja novih terapevtskih možnosti. Okrepitev čezmejne mreže partnerjev bo povečala konkurenčnost pri raziskavah in zdravljenju. Outputi so: razvoj odprto kodne programske opreme, namenjene analizi podatkov skupne bio-banke projektnih partnerjev; identifikacija personaliziranih farmakoloških tarč za bolnike, sodelovanje 3 raziskovalnih organizacij, 2 bolnišnic in 1 podjetja ter drugimi vključenimi MSP. Korist bodo imeli raziskovalci, zdravniki, študenti, spin-off in start-up podjetja, MSP in bolniki. Pristop predvideva prisotnost kritične mase centrov odličnosti (univerze, raziskovalne ustanove in podjetja) ter prenos rezultatov raziskav na trg. Čezmejni pristop omogoča izmenjavo različnih in specifičnih znanj ter izkušenj, ki so prisotne na tem območju, saj le tako projekt lahko doseže kritično maso ključnih akterjev. Projekt je inovativen, ker uvaja »precizno medicino« za identifikacijo genomskega profila mikrookolja tumorja in celic bolnikov (maticne celice gliomov in povezane matične celice), ter bo vodil k uporabi novih, tarčnih zdravil, specifičnih za podtip bolezni pri posameznem bolniku, kar povečuje možnost odkrivanja novih načinov zdravljena bolezni, ki danes velja za neozdravljivo.

Glavni rezultati: 

Projekt je s svojmi številnimi objavami pomembno prispeval k razumevanju biologije tumorjev možganov kot tudi vloge matičnih celic in tumorskega mikrookolja v iniciaciji in razvoju malignega tumorja. Ugotovil, preveril in izpostavil je niz celičnih proteinov in njihovih spodbujevalcev kot novih biooznačevalcev glioblastoma in glioblastomskih matičnih celic in s tem kandidatnih molekul za razvoj novih postopkov diagnostike in terapije glioblastoma. Identificiral in kot obetavne je ocenil nove načine prenosa protitumorskih terapevtikov do tarčnih malignih celic. Postavil je dobro osnovo za razvoj vektorskega ciljanega zdravljenja glioblastoma s pristopi nanomedicine in imunoterapije. S čezmejnim pristopom je vzpostavil odprtokodno podatkovno biobanko GLIOBANK, ki hrani klinične in sproti ugotavljane znanstvene informacije o shranjevanih bioloških vzorcih  iz slovenskih in italijanskih partnerskih ustanov in je dostopna tudi vsem ostalim bolnišnicam in ustanovam v regiji. Posebna vrednost projekta pa je seveda tudi v tem, da je znanstvenoraziskovalno povezal partnerske raziskovalne skupine in klinične ustanove v čezmejnem prostoru Italije in Slovenije. 

Partner

Vodilni partner

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta UL

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.2

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Nacionalni Institut za Biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Biosistemika Doo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Azienda ULSS 3 Serenissima

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

PosterSLOPosterSLO
TRANS-GLIOMA-SLO poster.pdf
( 10 bytov, published on 7 Januar, 2019 - 13:22 )
Zgibanka o projektuZgibanka o projektu
ZGIBANKA GLIOMA TISK.pdf
( 4 byti, published on 7 Februar, 2020 - 11:23 )
bibliografija projektabibliografija projekta
TRANS-GLIOMA - Project BIBLIOGRAPHY 2017-2021.docx
( 70 bytov, published on 14 December, 2021 - 13:42 )

Kontakti

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta UL

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
rektorat@uni-lj.si
Radovan Komel
radovan.komel@mf.uni-lj.si

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

00390432554275
Via Pozzuolo 330, 33100 Udine, Italia
asuiud@certsanita.fvg.it
Prof. Di Loreto Carla, Dr. Miran Skrap
carla.diloreto@asuiud.sanita.fvg.it

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

0039 04037581
Strada Statale 14, 34149 Trieste, Italia
sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it
Paola Storici
paola.storici@elettra.eu

Nacionalni Institut za Biologijo

00386 (0) 59232865
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
tajnistvo@nib.si
Metka Novak
metka.novak@nib.si

Biosistemika Doo

00386 (0) 12350520
Koprska 98, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@biosistemika.com
Blaž Nemec
bnemec@biosistemika.com

Azienda ULSS 3 Serenissima

0039 0412607111
Via Don Federico Tosatto 147, 30174 Venezia, Italia
protocollo.aulss3@pecveneto.it
Domenico Bagnara
domenico.bagnara@aulss3.veneto.it