ENERGY CARE

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
37 mesecev
Začetek: 02.10.17
Konec: 31.10.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.538.416,00€
Prispevek ESRR:
107.653,60€

The project in numbers

Trajanje: 
37 mesecev
Start / End: 
02.10.17 to 31.10.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1538416.00€
Prispevek ESRR: 
107653.60€

ENERGY CARE

Energetska učinkovitost javnih zgradb in trajnostna mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Projekt Energy Care je namenjen zmanjšanju izpustov CO2, porabe energije in naraščanja ter učinka energetske revščine na območju Programa.
Za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov in mobilnosti s spodbujanjem oblik trajnostne mobilnosti bodo do leta 2020 v projekt neposredno vključeni prebivalci pilotnih območij (Trst, San Donà di Piave in Koper).

Povzetek projekta: 

Projekt temelji na modelu socialne inovacije, ki teži k zadovoljevanju potreb okoliša z opredeljevanjem produktov in storitev s pomočjo treh lokalnih akcijskih načrtov (po en načrt za vsako območje). Načrti predvidevajo aktivno vključevanje predstavnikov institucij, občanov in pomembnih organov okoliša.
Občani v teku projekta ne bodo zgolj koristili investicij realiziranih v njihovih okoliših, temveč se bodo tudi osebno vključili kot ambasadorji sprememb, ki so potrebne, da bosta območje programa in Evropa dosegla cilje inteligentne, trajnostne ter vključujoče rasti.
Tri glavne aktivnosti projekta Energy bodo povzročile pozitivne spremembe, ko bodo  vplivale na teritorialno kohezijo, privlačnost območja, socialno vključenost, zmožnost vodenja, energetsko upravljanje in mobilnost v občinah ter drugih javnih organih:
1) aktivnosti partecipativnega prostorskega načrtovanja prebivalstva za določitev značilnosti investicij in spremembe načina vedenja v zvezi s porabo energije in mobilnostjo,
2) ukrepi za energetska učinkovitost javnih stavb in spodbujanje mehke mobilnosti,
3) izobraževanje, predvsem z namenom povečanja zmožnosti javnih organov za upravljanje z energijo in trajnostno mobilnostjo.

Glavni rezultati: 

Projekt predvideva izvedbo treh ukrepov s konkretnimi in izmerljivimi vplivi na zmanjšanje izpustov CO2, uporabe energije ter na povečanje multimodalne trajnostne mobilnosti. Ukrepe bomo izvajali s participativnim pristopom, ki bo usmerjen v aktivno vključevanje in izmenjavo znanja med različnimi interesnimi skupinami in prebivalci treh območij. 
• Kompleks ATER v ulici San Giovanni Bosco v Tržaški četrti Ponziana bo predmet energetske učinkovitosti in spodbujanja trajnostne mobilnosti. Namestili bomo 32 fotovoltaičnih naprav za potrebe električnih porabnikov, zunanje razsvetljave in toplarne. Kot dopolnilni ukrep k varčevanju z energijo bomo v  celotni zunanji razsvetljavi stare sijalke zamenjali z LED sijalkami. Razen tega bomo prebivalcem omogočili uporabo desetih električnih koles s polnjenjem iz fotovoltaičnih celic.
• V Kopru bo projekt energetske učinkovitost potekal v otroškem vrtcu v Semedeli. Razen tega bomo začeli z akcijo oz. kampanjo za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah, kjer bomo pri šolski stavbi uredili parkirišča.
•V San Donà di Piave bomo v Viale Libertà uredili kolesarsko stezo vključno s projektnim prispevkom prebivalcev preko platforme WeGovNow. Postavili bomo dve stojali za kolesa in namestili dve telekameri tako za spremljanje tokov kolesarske mobilnosti kot tudi za preprečevanje vandalizma.
Na treh površinah projekta bomo zasadili 100 novih dreves.
Razen tega predvidevamo izdelavo čezmejnega modela participativnega prostorskega načrtovanja in socialne inovacije za zmanjšanje porabe energije in za multimodalno trajnostno ter inteligentno mobilnost.  Na ta način bomo spodbujali sodelovanje med javnimi in privatnimi zavodi ter občani pri določanju produktov, storitev in modelov v obliki akcij v treh lokalnih akcijskih načrtih (LAP), ki istočasno zagotavljajo zadovoljevanje socialnih potreb in ustvarjanje novih odnosov ter sodelovanj.

Partner

Vodilni partner

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

COMUNE SAN DONA' DI PIAVE

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

KALLIPOLIS

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
ENERGYCARE_SLO_1.pdf
( 586 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:03 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Namen projekta je zmanjševanje izpustov CO2, porabe energije in energetske revščine tako na območju programa kot v Evropi z izvajanjem strategij, partiecipativnih, inovativnih in čezmejnih ukrepov v Trstu, San Donà di Piave in Kopru. K trajnostnemu razvoju območja bomo prispevali z izvedbo nove steze za pešce in kolesarje ter z dvema investicijama v energetsko učinkovitost javnih objektov (šola in stanovanjski kompleks ATER).

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30. 1. 2020)

Srečanja z ambasadorji so zaključena in na kanalu YouTube projekta je možen ogled treh videoposnetkov, ki prikazujejo rezultate opravljenega dela, ki širijo pomembna sporočila državljanov tega dela Evrope svojim sodržavljanom in prebivalcem ostalih držav Unije. 

Po vključitvi prebivalcev in glavnih interesnih skupin treh projektnih območij smo izvedli infrastrukturne ukrepe in participativna načrtovanja:

  • 23 decembra 2019 smo v San Donà di Piave predali v uporabo kolesarsko stezo na Viale Libertà. Ukrep, ki smo ga projektirali s participativnim načrtovanjem, je bil zasnovan za izboljšanje varnosti pešcev in kolesarjev ter za promocijo zmanjšanja uporabe privatnega motornega prometa v centru mesta.  
  • V Kopru smo zaključili tako participativno načrtovanje za določitev dveh linij pešbusa kot dela za energetska učinkovitost otroškega vrtca v Semedeli.
  • V četrti Ponziana v Trstu smo namestili 32 fotovoltaičnih modulov za potrebe električnih porabnikov, zunanje razsvetljave in toplarne. Istočasno smo namestili tudi 143 energetsko učinkovitih žarnic. Od septembra 2018 poteka Ponziana LAB. To je info točka, ki je dostopna vsem občanom in je namenjena projektnim temam. Vsak četrtek popoldne se tam zbere skupina občanov, ki se ukvarja z izboljšanjem zelenih površin v četrti. 

Na treh projektnih območjih projekta 3 smo izvedli tri lokalne akcijske načrte: 

  • V San Donà di Piave so pri pripravi in sprejetju trajnostnih načinov vedenja na lokalnem nivoju sodelovali lokalna uprava in občani.
  • V Ponziani so pri lokalnem akcijskem načrtu sodelovali sodelavci deželnega podjetja ATER in strokovnjaki občinske uprave, ki so iskali skupno rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov ter posledično za varčevanje z naravnimi viri.
  • Prebivalci Kopra so bili dejavni na konkretnih ukrepih za zmanjšanje porabe energije in okoljskih virov.

27. februarja 2020 bo v Trstu potekalo srečanje za pripravo čezmejnega lokalnega akcijskega načrta.

 

Kontakti

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

0039 04039991
PIazza dei Foraggi 6, 34139 Trieste, Italia
posta.certificata@pec.ater.trieste.it
Davi Cristina
cristina.davi@ater.trieste.it

Mestna občina Koper

00386 (0) 41526395
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
ivana.strkalj@koper.si
Štrkalj Ivana
ivana.strkalj@koper.si

COMUNE SAN DONA' DI PIAVE

0039 0421590400
Piazza Indipendenza 13, 30027 San Dona' di Piave, Italia
protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it
Dimitri Bonora
dimitri.bonora@sandonadipiave.net

KALLIPOLIS

0039 0400644105
Via San Lazzaro 15, 34122 Trieste, Italia
kallipolis@pec.it
Toscano Ileana
ileana.toscano@kallipolis.net

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

00386 (0) 53932460
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija
info@golea.si
Mljac Boštjan
bostjan.mljac@golea.si