Uvodno srečanje v okviru projekta GeoKarst - Kick off meeting

V sredo, 16. 9. 2020, je na Občini Sežana potekalo uvodno srečanje – kick off meeting - projekta GeoKarst, ki se je sicer začel izvajati februarja 2020.
Uvodno srečanje je bilo sicer drugo srečanje projektnih partnerjev, od katerih je vodilni partner Občina Sežana, ki je dogodek tudi gostila. Partnerji projekta so še: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambientale ed energia – Servizio geologico; Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija ter Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo.
Srečanja so se udeležili predstavniki vseh partnerjev in tudi večine od trinajstih pridruženih partnerjev ter nekateri ključni deležniki, brez katerih si sodelovanja v projektu GeoKarst ne predstavljamo.
Na kick off srečanju je bil projekt podrobneje predstavljen, izpostavilo se je glavni cilj projekta, ki je ustanovitev čezmejnega geoparka in priprava
upravljavskega načrta. Ustanovitev geoparka je pomembna za čezmejno sodelovanje v regiji ter skupno upravljanje območja. Geopark bo pomembno vplival tudi na razvoj trajnostnega turizma in mobilnosti, pa tudi na prepoznavnost Krasa kot regije, saj je načrtovana njegova umestitev v UNESCO globalno mrežo geoparkov. Realizacija vseh projektnih aktivnosti pa bo prispevala še veliko drugih dosežkov, ki so pomembni z vidika nadgradnje sodelovanja na Krasu.
Projektni partnerji so predstavili svojo vlogo v projektu in do sedaj že realizirane aktivnosti. Dežela Furlanija Julijska Krajina bo izboljšala delovanje didaktično-naravoslovnega centra v Bazovici in pomembno sodelovala pripravi dokumentacije za geopark, Park Škocjanske jame je predstavil Vrata Krasa, objekt, ki bo prevzel vlogo vstopne točke v geopark in katerega dokumentacijo se pripravlja v okviru projekta, dežela Veneto pa bo sodelovala pri izmenjavi izkušenj in dobrih praks za ohranjanje in koriščenje geoloških točk.
Srečanju je sledil voden ogled botaničnega vrta in interpretacijskega centra kraške vegetacije v Sežani.

Projekt lahko spremljate tudi na Facebooku in Instagramu!
 

Kick off meeting - 1Kick off meeting - 1
20200916_112401.jpg
( 6 bytov, published on 1 Oktober, 2020 - 12:11 )
Kick off meeting - 2Kick off meeting - 2
20200916_112449.jpg
( 6 bytov, published on 1 Oktober, 2020 - 12:11 )
Kick off meeting - 3Kick off meeting - 3
20200916_113305.jpg
( 5 bytov, published on 1 Oktober, 2020 - 12:11 )
Kick off meeting - 4Kick off meeting - 4
20200916_113433.jpg
( 6 bytov, published on 1 Oktober, 2020 - 12:11 )
Kick off meeting - 5Kick off meeting - 5
20200916_124813.jpg
( 5 bytov, published on 1 Oktober, 2020 - 12:11 )
Tools