Tudi Program INTERREG Italija-Slovenija je imel vodilno vlogo na meetingu WINTER SCHOOL (ProMIS)

Med 7. In 9. Marcem 2023 je pri Double Tree Hilton v Trstu potekal seminarij WINTER SCHOOL, med katerim je bilo govora o “Politikah o Skupnem delovanju in izziv Deželnih zdravstvenih Sistemov, ki sledi Programu Mednarodne Zdravstvene Kooperacije – ProMIS, v okviru državnega izobraževalnega programa. S tem že dolgo sodelujejo Uradne osebe in Deležniki pri Deželnih upravah/Javnih upravah – Vodstev zavoda za zdravje (Politični Oblikovalci, Upravljalci, Klinični operaterji, Raziskovalci ter Administrativni Sodelavci), Ministrstva za Zdravje ter druge državne ustanove.

Laura Comelli, referentka pri Organu Upravljanja in Aljoša Sosol, odgovorni za Skupni Sekretariat, sta 7. marca vodila “Tehnično delavnico: Čezmejna razprava o zdravju”. Cilj je bil podpreti in ohranjati dialog o zdravstveni situacij med Organi Upravljanja in italijanskimi deželnimi upravami, tudi s pomočjo sistema Evropskega teritorialnega sodelovanja (CTE) ter nuditi poglobljeno sliko o vodilni investicijski politiki v Evropski Uniji in o njenih glavnih finančnih sredstvih.

Med temi spada tudi Program Interreg med Italijo in Slovenijo za podporo pri preobrazbi in obnavljanju lokalnih zdravstvenih ekosistemov ter za skupno ekonomsko, socialno in teritorialno delovanje za nadaljni pametnejši, trajnostni ter inkluzivni razvoj.

Tools