Sprememba kontaktnih podatkov

Naročila in pozivi

Na podlagi sklepa deželnega odbora Avtonomne dežele FJK št. 1207, z dne 12. julija 2019, vas obveščamo, da sta, od 2. avgusta 2019, tako Organ upravljanja kot Skupni sekretariat programa prešla pod okrilje Direktorata za finance.

Za oddajo vlog, izjav, izmenjavo podatkov in informacij ter dokumentov je na voljo nov naslov certificirane pošte (PEC) finanze@certregione.fvg.it, ki se uporablja za formalno komunikacijo v zvezi s programom sodelovanja INTERREG V-A Italia-Slovenija 2014-2020.

Tools