POZIV ZA ODDAJO IZRAZA INTERESA – Namenjen petim standardnim projektom, ki so že sofinanciranji v okviru Prednostne Osi 2

Naročila in pozivi

Objavimo poziv za oddajo izraza interesa za izvajanje dodatnih ciljnih aktivnosti, namenjen 5im standardnim projektom, ki so že sofinancirani v okviru Prednostne Osi 2 (standardni razpis št. 02/2016 - 4e).

 

Tools