Podaljšanje roka za oddajo finančnih poročil v FEG sistem iz 31. 3. na 30. 4. 2020

Naročila in pozivi

Zaradi novih določb za reševanje nujnih zdravstvenih razmer za boj proti pandemiji COVID-19, ki veljajo tudi na območju Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014–2020, se obdobje za naložitev finančnih poročil v FEG sistem podaljša, in sicer iz 31. 3. na 30. 4. 2020. Iz tega sledi, da se tudi obdobje za oddajo finančnih poročil preloži na 20. 4. 2020.

Tools