Obvestilo o raziskavi trga – Izkaz zanimanja za zagotovitev storitve usposabljanja v zvezi s tematiko ocenjevanja projektnih predlogov, predloženih v okviru programov Evropske Skupnosti.

Naročila in pozivi

Organ upravljanja Programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 napoveduje tržno raziskavo za identifikacijo subjektov, zainteresiranih za udeležbo v postopku za poveritev storitve usposabljanja v zvezi z ocenjevanjem projektnih predlogov, predloženih v okviru programov Evropske Skupnosti.

Rok za izkaz zanimanja: 9. november 2017

Link poziva.

 

Tools