OBLIKOVANJE SEZNAMA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV

Naročila in pozivi

Obvestimo, da v kratkem bo objavljeno javno obvestilo za OBLIKOVANJE SEZNAMA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija
Zainteresirani morajo predložiti svoje prijave v teku 30 dneh od datuma objave obvestila.

Tools