Javno zbiranje ponudb za oddajo storitev upravljanja in vzdrževanja testnih in produkcijskih okolij za informativni sistem JEMS v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Naročila in pozivi

Razpisna dokumentacija Javnega zbiranja ponudb za oddajo storitev upravljanja in vzdrževanja testnih in produkcijskih okolij za informativni sistem JEMS je dostopna na portalu eAppalti FVG, oddelek “Razpisi in pozivi”.

Javno zbiranje ponudb (ID 5082 - Tender_27067) se izvede v elektronski obliki preko portala eAppalti FVG.

Osnovni znesek: Skupna vrednost naročila € 422.000,00, brez DDV in/ali drugih davkov in prispevkov, od katerih je € 206.000,00 neobveznih in € 0,00 za stroške storitev za zagotavljanje varnosti, non soggetti a ribasso.

CPV: 72250000
CIG: 9404281230
Datum pošiljanja GUUE: 16.09.2022
Postopek: ODPRTI
Rok za prejem ponudb: 27. oktobra 2022 ob 12:00
Rok za predložitev pojasnil: 12. oktobra 2022 ob 12:00

Tools