Izbor gospodarskih subjektov - Ostanite z nami!

Naročila in pozivi

Ostanite z nami!

Organ upravljanja Programa Interreg IT-SI 2014-2020 bo v prihodnjih dneh objavil Obvestilo o postopku oddaje javnega naročila za izbor gospodarskih subjektov za izvajanje storitev strokovne podpore pri izdelavi dokumentacije Programa Interreg Italija-Slovenija 2021–2027 (glavni pričakovani rezultati: Program sodelovanja in Strateška okoljska presoja).

Obvestilo o postopku bo objavljeno na portalu javnih naročilnaročil Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine »eAppaltiFVG«: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.

Če se želite registrirati kot gospodarski subjekt, se morate najprej prijaviti na portalu (na domači strani https://www.regione.fvg.it desno zgoraj se lahko prijavite v angleščini).

Javni postopek bo potekal v dveh fazah:

1. faza: Objava javnega obvestila : zainteresiranim gospodarskim subjektom k  registraciji na portalu »eAppaltiFVG«(portal javnih naročilnaročil dežele Furlanije - Julijske krajine) https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html za posredovanje »Prijave interesa«

2. faza: Začetek postopka oddaje javnega naročila (povpraševanje za ponudbo): samo gospodarski subjekti, ki so v 1. fazi izraziliizrazili interes, bodo lahko predložili svojo  ponudbo za izvedbo storitve

Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce Skupnega sekretariata: jts.itaslo@regione.fvg.it

Tools