Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019: PRIJAVLJENI PROJEKTI

Naročila in pozivi

V petek,  15. marca 2019 ob 12. uri je zapadel rok za oddajo e-vlog za Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019. Predstavljenih je bilo 61 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem. Podrobne informacije o predstavljenih projektih so razvidne v spodnji razpredelnici.

OS

PN

KODA

Št. Prispelih projektov

1

1b

7.3.2.7

27

3

6d

7.3.2.8

9

3

6f

7.3.2.9

6

4

11etc

7.3.2.10

19

Tools